RaySearch Laboratories AB (publ)

Delårsrapport per den 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 12:00 CEST

·Nettoomsättningen uppgick till 18,5 (16,0) MSEK under perioden januari till juni 2003
·Rörelseresultat före noteringskostnader uppgick till 11,3
(10,0) MSEK under perioden
·Resultat efter skatt uppgick till 7,2 (-1,4) MSEK
·Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,68 (-0,14) SEK ·RaySearch genomförde ett omvänt förvärv av Taurus Petroleum och ett erbjudande riktades till allmänheten om att förvärva aktier i RaySearch.
·Ägarspridningen slutfördes och innebar att antalet aktieägare ökade med 780 till ca 4 000
·Aktierna i RaySearch handlas för närvarande på Stockholmsbörsens O-listas observationsavdelning

För ytterligare information kontakta:
Johan Löf, VD, RaySearch Laboratories AB,
Telefon: 08 - 545 061 30
johan.lof@raysearchlabs.com