Ginger Oil

DELÅRSRAPPORT PER DEN 30 JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 08:46 CEST

(NGM:GOIL)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2007

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 236 (277) KSEK,
för andra kvartalet uppgick resultatet till 2 110 (-101) KSEK
· Periodens kassaflöde uppgick till 6 764 (-2 325) KSEK
· Resultat per aktie 0,08 SEK
· Ginger Oil noterades på NGM Equity i Stockholm
· En övertecknad företrädesemission tillförde 24,9 MSEK
· Etablering av ett aktieslag
· Två källor borrades och färdigställdes i Arkansas
· Ytterligare personalförstärkningar inom forskning och analys i Ginger Oil Inc.KOMMENTARER FRÅN VD SVEN ERIK AHLSTEDT

"En viktig händelse under kvartalet är att Ginger Oil noterades på NGM Equity. Vi är glada att så många aktieägare delar vår starka tro på olje- och gasindustrin. Vi har under kvartalet slutfört borrning i två källor och väntar nu på testresultat, dessutom pågår borrningar på ytterligare två prospects. Vårt övriga borrprogram ligger i huvudsak enligt plan med endast några mindre förseningar. Vi ser fram emot ett händelserikt andra halvår 2007 med ett antal nya prospekt och borrningar."


FÖR FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA:
Sven-Erik Ahlstedt
VD, Ginger Oil AB
Tel: +46 706 721 942
E-post: seahlstedt@gingeroil.com

Hans Blixt
VD Ginger Oil Inc., styrelsemedlem Ginger Oil AB
Tel: +1 281 6818600
E-post: hblixt@gingeroil.com

Allan Åkerstedt
Styrelseordförande, Ginger Oil AB
Tel: +46 704 284 480