Atlas Copco Sverige

Delårsrapport per den 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 08:39 CEST

Delårsrapport per den 30 september 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Rekordhög vinst och fortsatt volymtillväxt
· Ordervolymerna steg 6%, negativ valutaomräkningseffekt på 4%.
· Faktureringen uppgick till MSEK 12 760 (11 598), en ökning med 6% i volym.
· Rörelsemarginalen ökade till 15.4% (12.7).
· Vinst efter finansiella poster steg 35% till MSEK 1 847 (1 368).
· Nettovinsten steg till MSEK 1 229 (891).
· Vinst per aktie var SEK 5.86 (4.25).
· Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1 647 (1 702).
· Avtal om att sälja elverktygsverksamheten till Techtronic Industries i Hong Kong.

För ytterligare information
Atlas Copco AB
105 23 Stockholm
Tel: 08-743 8000, Fax: 08-644 9045
Internet: www.atlascopco-group.com
Organisationsnummer: 556014-2720

Analytiker
Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
Tel: 08-743 8291, Mobil: 070-518 8291
ir@se.atlascopco.com

Media
Annika Berglund, Informationsdirektör,
Tel: 08-743 8070, Mobil: 070-322 8070Telefonkonferens
En telefonkonferens, som hålls på engelska, för att kommentera resultatet äger rum kl 14:00 den 22 oktober 2004.
Ring in på +44 (0)20 7019 9509.
För att underlätta att konferensen startar i rätt tid, vänligen ring in 5-10 minuter före utsatt starttid.
Telefonkonferensen kommer även att sändas på Internet i realtid. Vänligen besök vår hemsida, den engelska sektionen för Investor Relations, för internetlänk, presentationsmaterial samt ytterligare information: www.atlascopco-group.com/ir
En inspelning av telefonkonferensen kommer att vara tillgänglig under 2 dagar på +44 (0)20 7984 7578 med behörighetskod 807757.

Kvartalsrapport per den 31 december 2004
Årets fjärde kvartalsrapport publiceras den 2 februari 2005.