Jeeves Information Systems AB

Delårsrapport Q1 2004: Jeeves inleder året starkt

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 09:58 CEST

• Nettoomsättningen uppgick till 13.4 Mkr (12.1) och ökade med 11 %
• Programintäkterna ökade med 29 %
• Resultatet efter skatt uppgick till 1.8 Mkr (0.6) och resultatmarginalen till 13 % (5)
• Resultatet per aktie var 0.6 kr (0.2)
• Kassaflödet var positivt med 1.7 Mkr (2.2) och kassamedel uppgår till 22.2 Mkr (13.7)