Trio AB

Delårsrapport Q1 publiceras 28 april

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 16:53 CEST

Med anledning av att Trios egna kapital kommer att framgå i Teligents delårsrapport för första kvartalet, som en följd av det pågående samgåendet mellan bolagen, har Trios styrelse beslutat att tidigarelägga publiceringen av Trios delårsrapport. Delårsrapporten för första kvartalet kommer att publiceras fredagen den 28 april, istället för den 3 maj som tidigare meddelats.

Teligent AB meddelade den 29 mars att de fullföljer sitt offentliga erbjudande (daterat den 8 februari 2006) riktat till Trios aktieägare. I och med att Teligent per den 31 mars kontrollerade drygt 80 procent av aktierna i Trio, kommer delar av Trios kvartalssiffror att redovisas i Teligents delårsrapport som publiceras den 28 april.

Med anledning av detta har Trios styrelse beslutat att tidigarelägga publiceringen av Trios delårsrapport för första kvartalet från den 3 maj till den 28 april.


För ytterligare information kontakta:
Casper Seifert, CFO, 08-457 3060


Om Trio:
Trio utvecklar system för företagstelefoni som ökar den interna effektiviteten, förbättrar kundservicen och ökar kontrollen över telefonikostnaderna. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark inom två operativa divisioner: Mobile Office Division och Enterprise Division. Mobile Office Division tillhandahåller produkter inom Trio Mobile Office som erbjuder en fullständig eller successiv övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer och kan även ingå som en del i Trios integrerade telefoni. Bland kunderna märks flera ledande mobiloperatörer. Enterprise Division arbetar med integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering inom produktområdet Trio Present, samt lösningar för kundtjänstsystem inom produktområdet Trio Agent. Integrerad telefoni innebär att fast-, mobil- och IP-telefoni knyts ihop till ett enda virtuellt telefonisystem. Kundtjänstsystemet innefattar flexibla call- och contactcenter, interaktiva talsvarssystem som bank-på-telefon och taligenkänning. Cirka 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på: www.trio.com