Biosensor

Delårsrapport Q2-07

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 09:31 CEST

(Aktietorget: BIAP A)

HALVÅRET JAN-JUNI 2007
- Omsättning 1,5mkr (7,5mkr)
- Bruttoresultat 0,6mkr (3,9mkr)
- Rörelseresultat -14,7mkr (-12,4mkr)
- Resultat före skatt -14,8mkr (-12,4mkr)
- Resultat per aktie -0,04kr (-0,04kr), efter utspädning
- Soliditet 78% (46%)
- Likvida medel 10,0mkr (7,7mkr)
- Antal anställda under perioden uppgick till i medeltal 18 personer (20 personer)

KVARTAL 2, APRIL-JUNI 2007
- Omsättning 0,4mkr (6,7mkr)
- Bruttoresultat 0,2mkr (3,4mkr)
- Rörelseresultat -7,3mkr (-6,1mkr)
- Resultat före skatt -7,0mkr (-6,1mkr)
- Resultat per aktie -0,02kr (-0,02kr), efter utspädning

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
- Bolaget tecknade ett Memorandum of Understanding den 2 maj för förvärv av en kompletterande detekteringsteknik som bedöms kunna integreras i bolagets nuvarande produkter. Förhandlingarna med ett slutligt avtal har framskridit i positiv anda med målsättning att påbörja integrering av verksamheten den 1 oktober.

- Försäljningen under perioden är lägre än budget. Detta är bl a beroende på betydligt längre test- och upphandlingsförfarande än förväntat.

- Ett utökat antal tester har påbörjats i bl a Sverige, Polen, Tyskland och USA. Tillsammans med de tester som påbörjats tidigare innebär detta att fler tester nu pågår än ursprungligen planerades.

- Ett patent som skyddar en väsentlig del av bolagets teknologi har godkänts i Kina.

- Tyska polisen använde BIOSENS® vid en Rave tillställning i Hunsrück, Tyskland och kunde, med stor framgång, upptäcka narkotikapåverkade bilförare.

- Biosensor fortsätter att etablera distributörer och associates. Biosensors utrustning finns nu representerade av 27 distributörer och associates.

- Som ett led i förstärkning av marknadsorganisationen har en erfaren marknadsdirektör anställts i bolaget.

- Den kliniska studien i Nottingham England har slutrapporterats. Rapporten bekräftar ett mycket gott resultat av BIOSENS® instrumentets detektionsförmåga av narkotikaintag.

- Årsstämman den 29 maj bemyndigade styrelsen att besluta om att utge högst 40 000 000 aktier av serie A. Nyemissionen är beräknad att genomföras i början av oktober. Villkoren är inte fastställda vid utgivande av denna rapport.

- Vid årsstämman beslutades dessutom om ett optionsprogram att utge högst 9 580 000 teckningsoptioner till personal, ledning och styrelse. Efter kvartalet har optionsprogrammet registrerats. Optionsprogrammet medför att antalet aktier kommer att öka med maximalt 9 580 000 A-aktier.

ALLMÄNT
Biosensor Applications® är ett svenskt företag beläget i Solna. Bolaget är noterat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Teknologin detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsende, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.

För ytterligare information kontakta: Bengt Hagander, VD +46 8 706 75 00.
Kommande rapporttillfällen: kvartal 3 i oktober 2007, boksluts-kommuniké för 2007 i februari 2008. Kvartalsrapporten, som har upprättats i enlighet med IFRS, har inte granskats av bolagets revisorer.

Biosensor Applications Sweden AB
Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, Sweden
tel +46 8 706 7500, fax +46 8 706 7501