Starbreeze AB

Delårsrapport sex månader 2006-07-01 till 2006-12-31

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 09:39 CET

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 20,0 MSEK (23,0 MSEK) varav andra kvartalet stod för 9,6 MSEK (13,1 MSEK).
Rörelseresultat före avskrivningar för perioden uppgick till -0,4 MSEK (1,7 MSEK) och för andra kvartalet -0,7 MSEK (1,3 MSEK).
Resultat efter skatt för perioden uppgick till -0,7 MSEK (1,2 MSEK) och för andra kvartalet -0,9 MSEK (1,0 MSEK).
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,00 SEK (0,00 SEK).
Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 23,8 MSEK (27,8 MSEK).
Antalet anställda har ökat från 50 personer per 30 juni 2006 till 56 personer per 1 februari 2007.
Spelet "The Darkness" skall lanseras internationellt under våren 2007.

Hela rapporten, inklusive tabeller, kan laddas ned från medföljande länk.

Starbreeze AB (publ) utvecklar TV-spel och datorspel i samarbete med internationella spelförläggare. Bolagets mål är att vara en av världens ledande oberoende spelutvecklare. Starbreeze är noterat på Aktietorget. För mer info se: www.starbreeze.com