Spintab AB

Delårsrapport Spintab kvartal 3, 2004

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 08:45 CEST

JANUARI-SEPTEMBER 2004 I SAMMANDRAG

- Räntenettot är fortsatt stabilt och uppgick till 3 773 mkr (3 631)
- Utlåningen ökade till 421 374 mkr (392 071)
- Kreditförlusterna uppgick till -35 mkr (80)


För ytterligare information, kontakta:
Jan Lilja, verkställande direktör, tfn: 08-5859 10 19