Invik & Co AB

Delårsrappport 1 Januari - 31 Mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 13:17 CEST

Totala intäkter uppgick till 531,6 (344,9) Mkr, vilket motsvarar en ökning om 54%.
Rörelseresultatet uppgick till 108,6 (32,4) Mkr, vilket motsvarar en ökning om 235%.
Resultat efter skatt uppgick till 79,4 (22,1) Mkr, vilket motsvarar en ökning om 259%.
Resultat per aktie uppgick till 2,99 (0,81) kronor. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,57 (0,71) kronor.
Samtliga rörelsegrenar uppvisade förbättrade rörelseresultat och ökade rörelse­in­täkter jämfört med motsvarande period föregående år, varav Moderna Försäkringar Sak uppvisade den största ökningen.
Moderna Försäkringar Liv hade under kvartalet fortsatta försäljningsframgångar och vid ut­gången av det första kvartalet uppgick kapitalet placerat i fondförsäkringar till 2,9 miljarder kronor, en ökning med 255% från utgången av det första kvartalet 2005.
Det förvaltade kapitalet i Invik Fonder uppgick vid utgången av det första kvartalet till 9,4 miljarder kronor, en ökning sedan utgången av första kvartalet 2005 med drygt 3,5 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning om 60%.
Banque Invik har erhållit ett positivt skattebeslut i Luxemburg som reducerar under­laget för beskattning med 2 miljoner Euro per år under en tioårsperiod.
Invik Kapitalförvaltning AB avyttrades per den 3 januari 2006 med ett för koncernen neutralt resultat.

För ytterligare information, besök www.invik.se eller kontakta:

Anders Fällman, VD och koncernchef +46 (0)8 562 000 20
Mattias Björk, Investor Relations +46 (0)8 562 000 58Delårsrapporten kan laddas ner från nedanstående länk:


Delårsrappport 1 Januari - 31 Mars 2006
http://hugin.info/1105/R/1047551/172332.pdf


Invik är en finanskoncern med bred produktportfölj inriktad mot försäkring, bank, kapitalförvaltning och handel med värdepapper. Invik verkar inom noga utvalda segment där koncernen kan skapa god tillväxt och bygga långsiktigt framgångsrika företag, hela tiden med fokus på lönsamhet. Kännetecknande för koncernen är att vi söker nya vägar att skapa tillväxt inom lönsamma nischer i den finansiella sektorn.

Invik omfattar sex verksamhetsområden: Moderna Försäkringar Sak med direktförsäkringsverksamhet riktad mot privatpersoner och mindre företag; Moderna Försäkringar Liv erbjuder liv-, pensions- och kapitalförsäkringar; Assuransinvest förvaltar kvarvarande run-off portfölj; Banque Invik, en privatbank i Luxemburg med verksamhet inom kapitalförvaltning, kortverksamhet och företagstjänster; Fischer Partners med inriktning på aktiemäkleri och trading samt Invik Fonder som bedriver fondverksamhet i Aktie-Ansvar och Moderna Fonder. Invik är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Aktien handlas under kortnamnet INVKB.