ReadSoft

Delårssrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 14:52 CEST

· Omsättningen för första halvåret uppgick till 143,2 (137,6) Mkr · Resultatet efter finansnetto för första halvåret blev 3,9
(-17,2) Mkr
· Omsättningen för andra kvartalet blev 73,4 (74,8) Mkr
· Resultatet efter finansnetto för andra kvartalet blev 2,6
(-6,9) Mkr
· Kassaflöde -7,7 (-7,5) Mkr

Styrelsen ReadSoft AB (publ)

För ytterligare information kontakta
VD Jan Andersson på 042-490 21 00, mobil 0708-37 66 00 informationschef Olof Engvall på 0708 - 37 66 70
Besök dessutom gärna www.readsoft.com