Karolinska Universitetssjukhuset

Delad kunskap växer alltid - bistånd på tvärs

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 15:30 CEST

Huddinge Universitetssjukhus kvinnoklinik (HS) står för andra gången som värd för ett 20-tal barnmorskor och förlossningsläkare från den afrikanska kontinenten. Deltagarna kommer från Sydafrika, Mocambique, Uganda och Zambia och kommer under två veckor att delta dels i workshops om förlossningsfrågor och mödravård, mödraöverlevnad och aids-frågor, dels praktiskt lärande och besök på olika systerenheter. Aktiviteterna är ett led i att utveckla samarbetet över nationsgränserna mellan universitetskliniker. Ett bistånd på tvärs, där delad kunskap hela tiden växer.

- Detta är ett unikt tillfälle att lära känna människor från en annan del av världen. De frågor som vi arbetar med i Samouza-projektet är ’vardagsproblem’ för kollegorna från Afrika, men för mig som svensk barnmorska, mycket ovanliga, säger Maria Trygg, barnmorska på HS.

- De allra flesta svenska barnmorskor är aldrig med om att en födande eller nyförlöst kvinna dör. Vår erfarenhet av svåra graviditetskomplikationer är små, jämfört med de afrikanska deltagarnas.

- Det är otroligt lärorikt att höra de diskussioner som uppstår under workshopen och både barnmorskor och läkare är mycket aktiva. Stor vikt läggs på att barnmorskor och läkare är tillsammans och arbetar med samma frågor. Där har vi i Sverige kommit långt och kan dela med oss av vår erfarenhet och visa på vårt sätt att arbeta.

- När det gäller hiv/aids-frågan är det många känslor som kommer upp. Det är en fruktansvärd sjukdom som drabbat dessa, redan så utsatta, länder. Hela världen har ett ansvar att bekämpa hiv/aids. Att få lära sig mer om sjukdomen och dess följder i Samouza-workshopen var känslomässigt mycket jobbigt, men också fördelaktigt. De afrikanska deltagarna har stor erfarenhet och frågan belystes från många håll.

IHCAR, avdelningen för internationell hälsa vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, har av SIDA tilldelats nio miljoner kronor för att genomföra det s k SAMOUZA-projektet ”Towards safer motherhood in southern Africa in the era of aids” under perioden 2003-2005.

Syftet med projektet är att analysera olika faktorer som, med hänsyn till den pågående AIDS-epidemin, kan förbättra mödraöverlevnaden i de afrikanska länderna Sydafrika (SA), Moçambique (MO), Uganda (U), Zambia (Z) och Angola (A), vars initiala bokstäver alltså utgör projektnamnet. Tanken är att gynekologer och barnmorskor i de olika länderna ska samarbeta över nationsgränserna på en likvärdig nivå. Varje universitetsklinik (Durban, Maputo, Kampala, Lusaka, Luanda) ska också dra slutsatser av olika lokala projekt och insatser för att se hur man på ett fruktbarare sätt ska kunna öka mödraöverlevnaden.

I projektet ingår en svensk klinik, kvinnokliniken vid Huddinge Universitetssjukhus, som i kommande workshops på rotationsbasis ska besöka de afrikanska universitetsklinikerna för projektpresentationer, erfarenhetsanalys och praktiskt lärande. Utgångspunkt för projektet är de s k Millennium Development Goals (MDGs), som har som föresats att sänka mödradödligheten med 75 procent av 1990 års nivå fram till år 2015.

– Detta kommer att bli utomordentligt svårt på de tolv år som återstår. Redan nu ser vi att aids påverkar mödradödligheten i motsatt riktning och försämrar hälsoläget för kvinnor med osäkra aborter, barnsängsfeber och livshotande förlossningsblödningar i låginkomstländer med utbredd HIV- infektion. Det säger professor Staffan Bergström vid IHCAR, som är huvudsamordnare för projektet.

– Våra erfarenheter från sex workshops i den första delen av projektet, 1999-2003, bekräftar att regionalt samarbete är av allra största betydelse. Generellt brukar läkare och barnmorskor från afrikanska låginkomstländer inte besöka varandra utan hellre åka till länder i Europa och USA. Vi har visat att ”bistånd på tvärs”, i ett regionalt partnersamarbete, kan bära oväntade frukter.

– Det är en ingrodd föreställning att läkare är en avgörande kategori för att minska mödradödligheten, men idag är det viktigt att livräddande kirurgisk behandling i de fattigaste länderna ska kunna delegeras till icke-läkare. Det finns nämligen tre stora, dramatiska hinder för en minskad mödradödlighet i de länder som drabbats värst av aids. Det är dels läkarflykten från fattiga landsbygdsdistrikt till rikare urbana områden, dels läkarnas konservativa attityd till att delegera livräddande behandling, dels också aids, som i vissa områden med utbredd HIV-infektion nu drabbar 50 procent av sjukvårdspersonalen.

– Aids-problematiken har bara lokalt kunnat lösas med stora ansträngningar. Att vägen nu är öppen för förändring visar Uganda, ett av de länder som framgångsrikt kunnat vända den hotande aids-trenden nedåt. Det fattiga Uganda är en förebild för de andra länderna i SAMOUZA-projektet, och rikare länder som Sydafrika har här mycket att lära.

Ytterligare upplysningar

Staffan Bergström, professor, IHCAR, KI
Telefon: 08-51776470

George Evaldson, klinikchef
Telefon: 08-58581608, 0708-559931

Maria Trygg, barnmorska
Telefon: 08-58580249

Marie Sjödin, barnmorska
Telefon: 08-58587487, 08-58580277

Kvinnokliniken Huddinge Universitetssjukhus