If Skadeförsäkring

Delad opinion om dubbdäcksfria gator

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2011 10:57 CET

Inställningen till dubbdäcksfria gator är splittrad hos svenska folket. Ungefär lika många är för som emot. Där dubbdäcksfria gator införts är uppfattningen också olika. Mer än var fjärde stockholmare skulle gärna ha fler dubbdäcksfria gator, medan man är betydligt mer negativ i Uppsala, som infört samma förbud. Det visar en undersökning från försäkringsbolaget If.

Från 1 december måste alla bilar enligt lag ha vinterdäcken på (vid vinterväglag). Enligt Ifs undersökning med 3 554 personer, väljer idag 64 procent dubbade vinterdäck. Andelen är betydligt högre i norra Sverige än i södra. 28 procent kör på dubbfria och sex procent på allrounddäck.

Dubbat eller inte är en het fråga som fått nytt bränsle när flera städer inför förbud mot dubbdäck på vissa gator. Idag finns förbud i Stockholm, Göteborg och Uppsala.

Undersökningen visar att svenskarnas inställning till dubbdäcksfria gator skapar två läger. 40 procent tycker det är bra eller vill se ännu fler dubbdäcksfria gator. 42 procent tycker inte det är bra. De regionala skillnaderna är tydliga. I södra Sverige är man mer positiv till dubbdäcksförbud än i norra. Där dubbdäcksfria gator redan införts är resultaten olika. I Stockholm är en majoritet positiv, i Uppsala negativ och i Västra Götaland väger det jämnt.

– Dubbar biter bättre vid snö och halka, det visar alla studier som gjorts. Norrlänningarnas klara ställningstagande för dubbar visar också vad som fungerar bäst i vinterväglag. Mot detta ställs problem med att luftkvaliteten i städerna försämras av dubbdäcken. Det kan vara en svår avvägning för den enskilde bilisten, säger Dan Falconer, motorexpert vid If.

If menar att ur trafiksäkerhetssynpunkt är dubbdäcken bäst. Dubbfritt kan däremot vara ett fungerande alternativ i de södra delarna av landet eller för den som endast kör i stadsmiljö. Det finns också positiva miljöeffekter med att välja dubbfria alternativ.

Undersökningen gjordes med 3 554 svarande av Yougov i september 2011. Resultatet för Sverige, samt uppdelat per län framgår i bilaga.

För ytterligare information: Daniel Claesson, Pressansvarig If Sverige. Mobil: 076-634 59 19 E-post: daniel.claesson@if.se

Försäkringsbolaget If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med cirka 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Ifs premieinkomst uppgick år 2010 till 40 miljarder svenska kronor och antalet anställda är 6 400. If ingår i finanskoncernen Sampo Plc. If erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och personförsäkring för privatpersoner och företag.