Magelungen Utveckling AB

Ny podd! Delakänslan-podden om psykisk (o)hälsa med fokus på barn och unga

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2016 08:00 CET

Med delakänslan-podden vill vi arbeta för att motverka eventuella tabun och fördomar gällande psykisk ohälsa. Vi önskar helt enkelt vara en del av en samhällskultur/positiv trend som just nu råder gällande detta. 

Syfte: 
Syftet med podcasten är att skapa en större förståelse för psykisk ohälsa. För att göra detta vill vi få med så många olika perspektiv som möjligt, det vill säga samtala med personer med skilda erfarenheter om ämnet. 

Mål:
Vi hoppas kunna bidra till att lyfta debatten kring psykisk ohälsa samt prata om detta på ett så avslappnat och transparent sätt som möjligt. Med denna kanal vill Magelungen öka samverkan mellan olika aktörer som på något sätt jobbar/berörs av barn och ungas psykiska ohälsa.

Innehåll:
I podcasten intervjuar vi personer som har en, för podden, relevant relation till psykisk ohälsa. Vi kommer att träffa personer med egna erfarenheter, anhöriga, behandlare/terapeuter, forskare, politiker inom området etc.Upplägget består av tre intervjuer/avsnitt medan var fjärde är en diskussions-podd med en "expert"panel.

Målgrupp:
Podden kommer att nå ut till personer verksamma inom området som Magelungen Utveckling jobbar med, det vill säga socialtjänst, psykiatri, BUP, skola, elevhälsa, föräldrar, NVC, politiker, HVB-hem m fl. Självklart även till så många unga människor som möjligt.

Delakänslan-podden är en spinoff på vårt samarbete med Berghs School of Communication, där syftet var att uppmana andra till att våga dela med sig av sina känslor: www.magelungen.com/delakanslan


Magelungen Utveckling AB

Vi representerar den mångfald som det var tänkt från början med privata utförare inom vård, behandling och skola. Ett idéburet företag som vill ge hopp och göra en skillnad!