Länsstyrelsen i Östergötlands län

Delaktighet ska minska diskriminering

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 13:41 CEST


Hur ska man nå människor i en krissituation, hur skapar man tillgänglighet
i fysiska miljöer och hur kan naturupplevelser kopplas till folkhälsa?
Det är tre frågor som Länsstyrelsen Östergötland vill diskutera med ett
antal organisationer för att minska diskriminering.

Länsstyrelsen har utarbetat en strategi mot diskriminering och att bjuda in till diskussion är ett
första steg för att omsätta denna i praktiken. Dialogen är ett initiativ för att uppnå mer delaktighet
i myndighetens verksamhet och ett försök att hitta nya kommunikationsvägar

Media är välkomna att deltaga under eftermiddagen.

Tid: Fredag 5/9, kl. 14-16
Plats: Övre Södra, Länsstyrelsen Östergötland, Linköping

Läs mer på www.e.lst.se

För mer information kontakta gärna:
Landshövding Björn Eriksson, tfn 0706-264606
Alma Basic, integrationshandläggare, tfn 013-19 66 93, 070-396 79 59