Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Delar av akutmottagningen på Mölndals sjukhus sommarstängs

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 16:50 CEST

Medicinakuten på Mölndals sjukhus kommer att stängas tillfälligt från den 17 juni till och med 25 augusti. Ortopedakuten på Mölndals sjukhus är öppen som vanligt. Beslutet togs idag av sjukhusledningen efter möte med fackliga företrädare.

Liksom tidigare år är det svårigheter att rekrytera tillräckligt med medarbetare i semestertider.  För vissa delar av sjukhuset slår bristen på personal extra hårt, i synnerhet för de verksamheter där inflödet av patienter är konstant även under semesterperioder, till exempel i akutsjukvården. Mot bakgrund av detta har sjukhusledningen idag fattat beslut om att tillfälligt stänga den del av akuten på Mölndals sjukhus som tar emot medicinpatienter. Patienter med akuta ortopediska skador ska under denna period fortsätta att söka vård på Mölndals sjukhus.

Tillfällig stängning
Sjukhusledningen betonar att det handlar om en tillfällig stängning av medicinakuten på Mölndals sjukhus, från vecka 25 och längst till och med vecka 34. Patienterna kommer under denna tid att hänvisas till medicinakuterna på Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset.

Vissa patienter kommer dock att undantas, säger områdeschef Lars Wiklund.

-  Det gäller svårt sjuka patienter i ambulanstransporter där Mölndal är närmaste sjukhus eller svårt sjuka patienter som själva har sökt sig till akuten på Mölndals sjukhus. Även vissa ortopedpatienter med behov av medicinsk behandling kan komma ifråga, säger han.

Vid sidan om de sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar på ortopedakuten kommer det att finnas tillgång till en medicinjourläkare på akuten på Mölndals sjukhus.

Förstärkt bemanning på övriga akutmottagningar
Åtgärden att stänga medicinakuten på Mölndals sjukhus kan leda till att fler patienter söker sig till Sahlgrenska och Östra sjukhusets akutmottagningar. Här kommer därför läkarbemanningen att förstärkas på vardera akutmottagning under den aktuella perioden.

Ett sätt att lätta på trycket på akutmottagningarna och minska risken för eventuella överbeläggningar är att öka direktintagningarna. Det innebär att vissa patientgrupper, bland annat strokepatienter och sköra äldre patienter, körs med ambulans direkt in till en vårdavdelning. Det är skonsamt för patienten och sparar plats på akutmottagningarna.

Bemanningsproblem på flera verksamheter
Totalt saknas inför sommaren 104 sjuksköterskor, 15 barnsjuksköterskor och 13 ambulanssjuksköterskor inom hela universitetssjukhuset. De verksamheter som har störst brist på personal är Medicin på Mölndal sjukhus och Medicin, Lungmedicin, Neurosjukvården och Geriatrik på Sahlgrenska sjukhuset. Där kommer personal från sjukhusets interna bemannningservice att anlitas för att så många vårdplatser som möjligt ska kunna hållas öppna på respektive verksamhet.

Ambulansverksamheten under sommaren
Också ambulansverksamheten har haft problem att rekrytera tillräckligt med personal inför sommaren. Som komplement till egen rekrytering har bemanningsföretag använts.

Anna-Karin Juwel-Egeland, chef för ambulansverksamheten, vill betona att personal i ambulanserna har rätt kompetens för sitt uppdrag. Nyanställd personal har genomgått introduktionsutbildning.
-  Dessutom har viss omstrukturering skett inom ambulansverksamheten för att använda kompetens på bästa sätt, säger hon.

För att underlätta de ökade transporter som kan tänkas uppstå mellan de olika sjukhusen kommer en liggande sjuktransport att avsättas för dessa resor. Denna sjuktransport kommer att vara bemannad av sjukvårdspersonal.

Kontaktpersoner:
Lars Wiklund, områdeschef, telefon 031-343 09 50
Per Karlsson, områdeschef, telefon 031-342 44 02
Anne Skånberg, HR-chef, telefon 031-342 64 72
Karin Fröjd, chefläkare, telefon 031-342 15 81

Presstjänsten telefon. 031-342 96 00


Sahlgrenska Universitetssjukhuset är norra Europas största universitetssjukhus. Här finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Inom cirka 25 specialiteter har vi spetskompetens och behandlar patienter från hela Sverige. Den kliniska forskningen i samarbete med Sahlgrenska akademin är en naturlig del av sjukvården.