Zenergy AB (Publ.)

Delar av utestående optionsprogram i Zenergy AB (publ) tecknat

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2016 06:48 CEST

Delar av utestående optionsprogram tecknat. Delar av de optioner som gavs ut 2014 som en del av bryggfinansiering har utnyttjats och därmed har Zenergy tillförts 600 000 kronor.

Teckningskursen för teckning av aktierna med utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår till 8 kronor. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillkommer 75 000 stycken aktier och Zenergy tillförs 600 000 kronor.

Efter registrering enligt ovan hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Zenergy AB till 9 332 405 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 2 053 129,40 kronor.

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340, info@zenergysystem.sewww.zenergysystem.se