Miljödepartementet

Delegationen för hållbara städer

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 11:30 CET

Delegationen för hållbara städer,Forskningsrådet Formas,Mistra och Naturvårdsverket bjuder in till en konferens om hur vi skapar dynamiska och attraktiva städer:Forum för miljöforskning-staden

Välkommen till en konferens där forskare, politiker, företrädare för företag, myndigheter och kommuner diskuterar den framtida hållbara staden. Vilka lösningar och vilken samverkan mellan olika aktörer krävs?

Konferensen innehåller seminarier, debatt och workshoppar.
- Vems är staden?
- Vad är ohållbar stadsutveckling?
- Vad driver stadsutvecklingen?
- Klimatförändringar - hur möter vi de nya utmaningarna?
- Finns nya lösningar - vad gör vi för att få social och ekologisk balans?
- Vilka visioner har vi?
- Hur kan olika aktörer samverka bättre?

Välkommen!


Tid och plats:
Tid: 9-10 februari 2010
Plats: Uppsala Kongress & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala
Media inbjuds härmed att delta.


Kontakt:
Projektledare:
Katarina Schylberg
070-304 57 07