Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Delegationen för mänskliga rättigheter presenterar slutbetänkande

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 11:44 CEST

Tisdagen den 19 oktober överlämnar Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige sitt slutbetänkande till integrationsminister Erik Ullenhag som har ansvar för frågor om de mänskliga rättigheterna på nationell nivå. Efter överlämnandet håller delegationen en pressträff.

Delegationen inrättades i mars 2006 som ett led i genomförandet av regeringens skrivelse En nationell handlingsplan för de mänskliga
rättigheterna 2006-2009. Dess uppdrag har bland annat varit att:

- stödja statliga myndigheter, kommuner och landsting i arbetet med att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i verksamheten och
- lämna förslag på hur det fortsatta stödet till arbetet för full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige kan erbjudas efter det att delegationen avslutat sitt uppdrag.

Vid pressträffen medverkar:
Elisabeth Abiri, delegationens ordförande och universitetslektor vid Göteborgs universitet,
Adam Axelsson, ledamot, borgarrådssekreterare,
Soraya Post, ledamot, lärare,
Lars Stjernkvist, ledamot, kommunalråd,
Hans Ytterberg, ledamot, generaldirektör i Regeringskansliet.

På plats finns även delegationens huvudsekreterare Anna-Karin Lindblom samt Kerstin Jansson och Anna Gränsmarker som båda är sekreterare i delegationen.


Tid och plats:
Tid: Tisdag 19 oktober klockan 15.15
Plats: Pressrummet, Rosenbad
Presslegitimation eller föranmälan krävs.

Webbutsändning:
Pressträffen kommer att webbutsändas

Kontakt:
Johan Eriksson
Pressassistent
08-405 18 49
076-116 64 94-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Mer information på delegationens webbplats (http://www.mrdelegationen.se/extra/pod/)