LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Delmon Haffo entledigas från sin plats i LSUs styrelse

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2016 18:12 CET

På eftermiddagen idag spreds en video där Delmon Haffo uttrycker sig djupt kränkande om Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Sedan i början av detta år sitter Delmon Haffo på ett tvåårigt mandat i LSUs styrelse.

LSU tar kraftigt avstånd från det språkbruk som Haffo använder och den människosyn som detta ger uttryck för. Uttalandet är under inga omständigheter acceptabelt och är på intet sätt förenligt med LSUs värderingar.

Med anledning av detta uttalande har LSUs styrelse under eftermiddagen fattat ett beslut om att med omedelbar verkan entlediga Delmon Haffo från alla hans uppdrag i LSU. Detta beslut kommer att läggas fram till Representantskapet 2016 i helgen för vidimering.

Alla frågor hänvisas till LSUs Vice ordförande Hannah Kroksson. 

Rosaline Marbinah                    Hannah Kroksson               Jonas Edgren

Vice ordförande                        Vice ordförande                   GeneralsekreterareKontakt
Hannah Kroksson, Vice ordförande LSU
0735-005492
kroksson@lsu.se

Ungdomsorganisationer förändrar och förbättrar unga människors vardag. Att gemensamt driva en ungdomsorganisation ger unga en möjlighet till makt och resurser för att påverka sin egen omgivning. De är mötesplatser för över en halv miljon unga medlemmar i Sverige som genom sitt engagemang får unik kompetens och ett sammanhang för sina idéer. LSU samlar Sveriges ungdomsorganisationer för att vi gemensamt ska förbättra förutsättningarna för ungas organisering, i Sverige och i världen. Följ LSU:s arbete på Facebook och Twitter.