Institutet för Privatekonomi, Swedbank

Delning av ROT och RUT-avdrag och andra deklarationstips

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2012 08:57 CEST

Deklarationsblanketterna är på väg och den 13 april ska alla ha fått sina blanketter.
– En nyhet i årets deklaration är att överskjutande skatt på mindre än 2 000 kronor inte betalas ut om inte bankkonto anmälts, berättar Maria Ahrengart, ekonom på Institutet för Privatekonomi, Swedbank. Något som inte minst ungdomar som deklarerar för första gången behöver känna till.

Den 13 april ska deklarationsblanketterna ha kommit, annars bör skattemyndigheten kontaktas. Både privatpersoner och företagare ska lämna in deklarationen senast onsdagen den 2 maj.
För att få överskjutande skatt utbetald till midsommar måste man deklarera via internet, mobil, sms eller telefon och anmäla bankkonto senast denna dag. Är man bosatt utomlands gäller istället den 31 maj. Slutskattebeskeden skickas sedan ut någon gång mellan juni och december taxeringsåret.

Nytt i årets deklaration

  • Det skattefria beloppet vid uthyrning av privatbostad har höjts från 12 000 till 18 000 kronor. 
  • Även försäljning av t.ex. ved och bär från egen tomt ska jämställas med uthyrning och kan bli skattefri upp till 18 000 kronor per år.
  • Näringsidkare med enskild firma och ägare till skogs- och lantbruksfastigheter kan i år få tillbaka på skatten före midsommar om deklarationen görs med e-legitimation. 
  • För drygt en halv miljon personer som ska deklarera aktier, säljrätter m.m.( bl. a. aktieägare i TeliaSonera) finns i år förtryckta uppgifter om detta i deklarationen. Lista på bolag med förtryckta uppgifter finns på www.skatteverket.se.
  • Utbetalningar under 2 000 kronor betalas inte längre ut med utbetalningskort. För att få utbetalningen automatiskt måste konto har anmälts till Skatteverket senast den 2 maj, annars står pengarna kvar på skattekontot.

Tips i korthet

Inkomst av tjänst:
Många ungdomar som studerar vid högskola arbetar under sommaren på annan ort än de är mantalsskrivna på. I deklarationen finns möjlighet att söka avdrag för kostnader för tillfälligt arbete

- dels för boendet, dels för levnadsomkostnader. Schablonbeloppet på 105 kronor per natt för boende kan användas. För måltider och småutgifter får man bara göra avdrag för den första månaden och då med 105 kronor per dag. Spar kvitton om de faktiska kostnaderna för boende eller måltider är högre än schablonen, då de ska bifogas deklarationen om större avdrag ska medges.

Pensionssparande:
Pensionssparande är avdragsgillt upp till 12 000 kronor för privatpersoner. Har man sparat mer kan man dra av det i nästa års deklaration förutsatt att det ryms inom årets sparbelopp. Det går inte att skjuta ett outnyttjat belopp framåt mer än ett år. Den som inte har rätt till tjänstepension i sin anställning får dra av mer, 35 procent av inkomsten (upp till ett tak), plus 12 000 kronor. För 2011 innebär det 440 000 kronor i högsta pensionsavdrag.

Inkomst av kapital:
Vid försäljning av värdepapper med både vinst och förlust kan dessa kvittas mot varandra fullt ut. Om vinsten inte räcker till för att kvitta bort förlusten, eller om man inte har någon vinst att kvitta förlusten mot, blir avdraget bara värt 70 procent. 

Om man har sålt en bostad under 2011 och köpt en ny kan vinsten skattas av direkt eller uppskov begäras. 22/30 av vinsten beskattas med skattesatsen 30 procent. Det största möjliga uppskovs- beloppet är 1,45 miljoner kronor och då räknas eventuellt gammalt uppskov in i det. Ett uppskov kostar 0,501 procent av uppskovsbeloppet varje år. Vid lån av pengar för att skatta av vinsten direkt och på så sätt slippa uppskovsränta, måste låneräntan vara lägre än 3,25 procent för att det ska vara lönsamt. Den som sålt en bostad med förlust kan dra av förlusten, men den är avdragsgill enbart till hälften.

Skatten på kapitalinkomst är 30 procent. På underskott av kapital upp till 100 000 kronor är skattereduktionen 30 procent. Om man har stora lån kan det hända att man får ränteavdrag som leder till underskott i kapital på mer än 100 000 kronor. På belopp över 100 000 kronor är skattereduktion endast 70 procent, dvs. avdraget blir värt 21 procent. För sammanboende/makar kan det vara en fördel att fördela ränteavdragen med hälften vardera om båda är låntagare.

Om man som pensionär har låga inkomster och omfattas av begränsningsregeln för fastighetsavgift räknas även överskott av kapital in i inkomstunderlaget. Är man gift/sambo/registrerad partner och har lån men olika stora kapitalinkomster bör ränteutgifterna fördelas så att ingen har underskott så länge som den andra har överskott.

Skattereduktion för husarbeten – ROT och RUT

På inkomstdeklarationen är den preliminära skattereduktionen för husarbete förtryckt. Vid undertecknandet av deklarationen godkänner man den förtryckta summan och intygar att den är korrekt. Maximal skattereduktion är 50.000 kronor per person och år. Det går inte att få skatte- reduktion på ett större belopp än det finns skatt att reducera. Är den preliminära skattereduktionen större än så får man kvarskatt.

– Ett tips är att räkna på om en annan fördelning av två låntagares ränteavdrag kan minska skatten, säger Maria Ahrengart.

Missar företaget som har utfört ROT- eller RUTarbeten att skicka in sin ansökan till Skatteverket kan man gå miste om skattereduktionen. Har kontrollbrev från Skatteverket om att utbetalningen har skett inte kommit bör man kontakta den som utförde husarbetet.
Om betalningen för arbetet gjorts i förskott krävs det både att arbetet är utfört senast den 31 januari 2012 och att den som utför arbetet har ansökt om utbetalning då.

Kvarskatt

För den som får kvarskatt kan det löna sig att vänta med att betala in den till förfallodatum om det går att hitta en bättre alternativavkastning.
– Kan man få mer än 1,43 procent på kvarskattebelopp upp till 20 000 kronor, alternativt 1,79 procent på kvarskattebelopp över 20 000 kronor blir det lönsamt, tipsar Maria Ahrengart. Se bilaga för ytterligare råd runt kvarskatten.

För ytterligare information:Maria Ahrengart, tfn: 08-585 902 52, 076-790 1615