Keybroker AB

Deloitte Sweden Technology Fast 50 - Keybroker årets vinnare

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 13:50 CET

Årets första plats i Sweden Technology Fast 50 går till Keybroker med en omsättning på 177 Mkr och en tillväxt på 5 667 procent under femårsperioden. Keybroker var tidigt ute med tjänster på Facebook och levererar marknadsföringslösningar genom egenutvecklad teknologi för samtliga fem stora marknadsföringskanaler; Search, Social, Mobile, Display och Web-TV.

Andraplatsen går till Signal Processing Devices Sweden med en omsättning på 17 Mkr och en tillväxt på 3 585 procent under femårsperioden. Signal Processing Devices gör det möjligt för användaren att bygga kommunikationslösningar med världsledande A/D (analog till digital) omvandling för bland annat användning i transmissionsutrustning i basstationer och vid digital bildhantering.

Tredjeplatsen går till Proximion Fiber Systems med en omsättning på 92 Mkr och en tillväxt på 3 198 procent under femårsperioden. Proximion utvecklar teknologi inom området Fiber Bragg Grating, optiska sensorer som bland annat kan användas för längd- och temperaturmätningar.

Deloitte Sweden Technology Fast 50 omfattar också kategorin Rising Stars, vilka är teknikföretag med kort verksamhetstid (3-4 år) och mycket snabb tillväxt. De har potential att bli morgondagens Fast 50-företag och är en viktig del i svenskt näringslivs framtid. Årets förstaplats i Rising Stars går till Beepsend med en omsättning på 17 Mkr och en tillväxt på 2 236 procent under treårsperioden.

Tillväxten bland teknikföretag är fortfarande koncentrerad till ett fåtal platser där Stockholms- och Uppsalaområdet ligger i täten med en andel på 58 procent. Regionerna Malmö/Lund som ligger på åtta procent och Göteborg på sex procent får nu starkare konkurrens av Växjö och Linköping med vardera fyra procent.

- Tack vare egen kraft hos årets Fast 50 företag har den genomsnittliga tillväxttakten inte minskat jämfört med föregående år trots en allmän ekonomisk osäkerhet. Avståndet i tillväxt mellan det högst och lägst rankade företaget har emellertid ökat, säger Erik Olin, Deloittes ansvarige partner för Sweden Technology Fast 50.

Årets rapport visar att grön teknik inte ökar sin andel bland de snabbast växande svenska teknikföretagen. En marknad som präglas av osäkerhet och försiktighet tycks ännu inte ge tillräckliga förutsättningar.

För vidare information, var god se www.deloitte.se/fast50

Keybroker is a leading online advertising group offering campaign management and technology for the big five channels: Search, Social, Mobile, Display and Web-TV. We call this The Power of 5™. We help major advertisers with online branding, customer acquisition and retention.

Keybroker was founded in 2005 and serves more than 70 high profile clients such as American Express, eBookers and IKEA. Our clients are large online advertisers. We combine our own technology, people and methods to deliver exceptional advantage to demanding clients.

Keybroker’s main technology offerings are Keybroker RealTime Ads™ for search marketing that leads to smarter ads, smarter campaigns and more profitable online sales for online retailers, and Keybroker Social™ for Facebook advertising. Both these technologies are applications on Keybroker’s campaign management platform CampaignControl®.

The purpose of Keybroker is to produce more client value through being innovative, disruptive and making a difference. The core of our Try Us Culture is driving client results while providing a great client experience in every way. Keybroker was founded for a new media landscape and at the heart of the company is our DNA. We always challenge ourselves and the competition to deliver the best results. In short, Try Us.

www.keybroker.com