Regi Research & Strategi AB

Delphi, Fylgia och MarLaw är advokatbyråerna med nöjdast klienter!

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 09:44 CET

När köpare av affärsjuridiska tjänster sagt sitt står det klart vilka svenska advokatbyråer som har nöjdast klienter.

Årets advokatbyrå 2015 är den åttonde upplagan av bransch- och kvalitetsstudien. Respondenterna utgörs till största del av bl.a. bolagsjurister, chefsjurister samt VD:ar och närmre 1000 klientutvärderingar har inkommit. Det är totalt 13 områden i Regis Nöjd Klient Index som ligger till grund för resultatet, däribland advokatbyråns kunskap om ärendets problematik, proaktivitet, tillgänglighet och affärsnytta.

Samtliga vinnare och placeringar:

Årets Advokatbyrå 2015 - Stora klientpriset (Baserat på klientnöjdhet bland klienter som köpt för 1 miljon kr eller mer specifikt av sin byrå)

1 Delphi

2 Lindahl

3 Mannheimer Swartling

Årets Advokatbyrå 2015 - Advokatbyråer 200+ mkr

1 Delphi

2 Lindahl

3 Gernandt & Danielsson

Årets Advokatbyrå 2015 - Advokatbyråer 100-199 mkr

1 Fylgia

2 Magnusson

3 White & Case

Årets Advokatbyrå 2015 - Advokatbyråer 25-99 mkr

1 MarLaw

2 Moll Wendén

3 Kastell Advokatbyrå 

Informationsruta:
Årets Advokatbyrå 2015
tilldelas de byråer som har sammanlagt högst genomsnittsvärde på samtliga 13 kriterier i Nöjd Klient Index, både det som rör advokatbyrån generellt och det som rör den ansvarige advokaten.

Årets Advokatbyrå 2015 - Stora klientpriset tilldelas den byrå som har sammanlagt högst genomsnittsvärde på samtliga 13 kriterier i Nöjd Klient Index bland ”stora klienter”. Med stora klienter avses klienter med ett årligt inköp på minst 1 miljon kronor hos den specifika byrån. De nominerade byråerna i denna kategori måste minst ha 15 klienter som köpt för 1 miljon eller mer de senaste 12 månaderna.

Det stora underlaget är som alltid helt avgörande för att kvalitetssäkra resultatet och kunna se skillnader mellan byråer samt övergripande förändringar och trender för branschen. 

Regi arbetar med researchbaserad analys och rådgivning för våra kunders ständiga förbättring, kvalitetssäkring och affärsutveckling.

Vår metodik, där research utgör en grundpelare, garanterar ingående analys och faktastyrd insikt i våra kunders verklighet, vilket resulterar i väl underbyggda råd.