Coop

Delseger för ekologisk mat i Stockholms tingsrätt

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2003 10:29 CEST

Spannmålsodlarna AB har dragit tillbaka sitt yrkande om att KF inte får hävda att fåglar gynnas av ekologiskt lantbruk. Därmed har KF vunnit den första ronden i Stockholms tingsrätt, där Spannmålsodlarna AB har stämt KF för påståenden om att ekologiskt jordbruk är bättre för miljön.

Forskning visar att ekologiskt lantbruk gynnar fåglar, bland annat för att ekologiska bönder inte använder kemiska bekämpningsmedel. Detta kan inte motbevisas av Spannmålsodlarna AB, som dragit tillbaka sitt yrkande gällande KF:s information om ekologiskt lantbruk och fåglar.

- Det är glädjande eftersom det är viktigt att kunna informera konsumenterna om det ekologiska jordbrukets miljöfördelar, säger Maria Arnholm, informationsdirektör i Coop Sverige. Mest glada är vi dock över att det ekologiska jordbruket ökar i omfattning och för den positiva miljöpåverkan detta har.

Huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt äger rum 22-26 september. Spannmålsodlarna AB har stämt KF för marknadsföring av ekologiska produkter, för information på en webbplats där man citerat ett pressmeddelande från Svenskt Vatten om bekämpningsmedel i dricksvatten och för annan miljöinformation. Spannmålsodlarna AB vill att KF ska betala 5 miljoner i så kallad marknadsstörningsavgift.

Mer information, kontakta:
Maria Gardfjell, projektledare, 08-743 15 42, 070-642 15 42 Ingemar Hjelm, informationsavdelningen, 08-743 14 66, 070-527 50 27

KF har bl.a. lämnat in följande fakta- och forskningsmaterial om fåglar till tingsrätten:

· Biologisk mångfald i ekologiskt lantbruk
Utgiven av Hushållningssällskapet i samarbete med Jordbruksverket. Kan beställas från Hushållningssällskapet, Box 412, 751 06 Uppsala, abcd@hush.se, tel 018-56 04 00.
· Ekologiskt lantbruk och biologisk mångfald - en
litteraturgenomgång, av Johan Ahnström. Utgiven av Centrum för Uthålligt Lantbruk på Sveriges Lantbruksuniversitet. Kan beställas från CUL på www.cul.slu.se

Coop Sverige AB bedriver dagligvaruhandel genom butikskedjorna Coop Forum och Coop Konsum. Coop Sverige AB är en del av Coop-koncernen, Nordens största dagligvaruföretag och gemensamt ägt av konsumentkooperationerna i Sverige, Norge och Danmark. Coop Sverige ABs uppdrag är att erbjuda sina medlemmar ekonomisk, ekologisk och social nytta.