Västtrafik

Delsjöns pendelparkering får 160 nya platser

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 09:35 CEST

Nu börjar Västtrafik bygga ut pendelparkeringen vid Delsjömotet som ska bli nästan dubbelt så stor. En mycket populär pendelparkering får nu 160 helt nya bilplatser på den södra sidan av Delsjömotet.

Satsningen på pendelparkeringar sker för att kunna möta behovet från de nya resenärer som väntas tillkomma i samband med införandet av trängselskatten i Göteborg vid årsskiftet. Med finansiering från Västsvenska paketet är det möjligt för Västtrafik att göra en stor satsning på pendelparkeringar i Göteborgsområdet.

– Utbyggnationen av Delsjömotet är en efterlängtad satsning för många pendlare, säger Line de Verdier, projektledare för Västsvenska paketet på Västtrafik. Den nuvarande pendelparkeringen är populär och ofta fullbelagd, fortsätter hon. Därför är vi väldigt glada att kunna börja bygga så att ännu fler kan upptäcka kollektivtrafiken som ett alternativ.

Till och med december 2013 planerar Västtrafik att bygga 2 000 nya bilplatser och 2 000 nya cykelplatser. I år byggs det även 500 bilplatser och 350 cykelplatser längsmed Alependeln för att göra det mer attraktivt att åka kollektivt en del av resan.

Som en del av Västsvenska paketet bygger Västtrafik fler och större pendelparkeringar längs följande kollektivtrafikstråk; Alingsåspendeln, Kungsbackapendeln, Alependeln, Bohusbanan/E6 Norr, Boråsbanan/Riksväg 40, Väg 155, Väg 158 och Väg 190. I första hand byggs befintliga pendelparkeringar ut.

Inför årsskiftet kompletterar även Trafikkontoret Göteborg stad med tillfälliga pendelparkeringar, till exempel utmed väg 190, mer om detta går att läsa på www.goteborg.se.

För mer information: 
Line de Verdier, projektledare Västtrafik 0730-45 89 55 
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.