SEB

Delstaten Kalifornien köper gröna obligationer för 300 miljoner US dollar för att främja globala lösningar på klimatförändringar

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 11:20 CEST

Världsbanken och den kaliforniska delstatens finanschef Bill Lockyer meddelade idag att delstaten har köpt Världsbankens gröna obligationer till ett värde av 300 miljoner US dollar som en fortsättning i implementeringen av Kaliforniens klimatpolitik. Detta är Världsbankens andra erbjudande av gröna obligationer och den första utfärdad i amerikanska dollar. SEB, lead manager för Världsbankens första gröna obligationer i svenska kronor, är enda lead manager också för denna transaktion. Världsbanken kommer att avsätta lånebeloppet från denna 3-åriga obligation till ett särskilt konto avsett för lånefinansiering av kvalificerade "gröna" projekt i medlemsländerna.

- Detta är en milstolpe för investeringar - vår första när det gäller lösningar på den globala klimatförändringen, säger Lockyer. Att köpa dessa gröna obligationer är finansiellt bra för Kalifornien. Det stärker diversifieringen i vår portfölj samtidigt som det ger en god investering med en trippel-A emittent. Det skickar också budskapet till världen att när det gäller att bekämpa klimatförändringar, är Kalifornien inte bara beredd att bidra med sin politik, utan även med sina pengar.

- Vi ser ett stort intresse för produkten, och denna investering från finansförvaltningen i delstaten Kalifornien är ytterligare en bekräftelse på att produkten uppfyller investerarnas krav, säger Magnus Carlsson, Vice VD och chef för storföretag och institutioner, SEB.

- Vi känner alla till att utmaningen med att hantera klimatförändringar kommer att kräva kapitalanskaffning genom alla tillgängliga verktyg på kapitalmarknaderna. Världsbankens gröna obligationer är ett sätt att börja göra detta, och vi hoppas att det hjälper till att påskynda innovationerna på området. Vi är mycket glada att Bill Lockyer och hans kollegor i Kalifornien går med i detta arbete, och för förtroendet delstaten visar för kvaliteten och likviditeten i Världsbankens obligationer som ett sätt att göra det, säger Kenneth Lay, Ekonomichef, Världsbanken.


Sammanfattning
Emittent: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) ¨
Betyg: Aaa/AAA
Belopp: USD 300,000,000
Förfallodag: 24 april, 2012
Emissionskurs och Inlösen: 100%
Kupong: 3-månaders USD Libor Rörlig ränta
Valör: USD 100.000,00 och integrerade multiplar därav
Clearingsystem: DTC
Enda lead manager: SEB genom SEB Enskilda Inc N.Y.

För mer information om SEB:s åtagande att minska klimatförändringar och Världsbankens gröna obligation emitterad av SEB, vänligen besök: http://www.sebgroup.com och http://treasury.worldbank.org/newsinvestors..

Detta pressmeddelande är inget erbjudande om försäljning av obligationer till Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling (IBRD), även känt på kapitalmarknaden som "Världsbanken". Varje erbjudande av obligationer kommer att göras enbart med hjälp av ett prospekt med detaljerad information som kommer att göras tillgängliga via SEB, enda emittent av obligationerna, och är föremål för restriktioner enligt lagstiftningen i flera länder. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas annat än i enlighet med alla sådana lagar.SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 511 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 201 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
Världsbanken är en fristående överstatlig organisation som samverkar inom ramen för FN:s Ekonomiska och sociala råd. Den består av fem internationella organisationer som är ansvariga för att finansiellt bistå och ge råd åt länder i syftet att främja ekonomisk utveckling och utrota fattigdom. www.worldbank.org/debtsecurities.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
SEB
Christopher Flensborg, Coordinator, Capital Markets, SEB, 08 5062 31 38, christopher.flensborg@seb.se
Klas Eklund, Senior Economist, miljöfrågor, SEB, 070 763 80 88, klas.eklund@seb.se
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, SEB, 08 763 9916, 070 763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se

Världsbanken
Doris Herrera-Pol, global chef för Capital Markets, +1 202 458 0779, dherrerapol@worldbank.org
Jeff Brez, Communications, Sustainable Development, +1 202 458 7628, jbrez@worldbank.org

California State Treasurer's Office
Tom Dresslar, Communications Director, +1 916 653 2995, tdresslar@treasurer.ca.gov