Demando.se

Demando vänder rekryteringsbranschen upp och ner

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2015 09:27 CEST

Demando är en tjänst där personer med bristkompetens kan registrera sig och invänta erbjudanden om lön, semester, delägarskap och andra förmåner baserat på kompetens. Processen är också helt anonym fram till dess att kandidaten anser att företaget och erbjudandet är tillräckligt intressant. Dessutom får man 10 000 kr i anställningsbonus från Demando om man får en anställning.

Det är ingen hemlighet att de som har kvalificerad IT-kompetens är extremt efterfrågade och kan ställa höga krav på sina potentiella arbetsgivare. För att effektivisera rekryteringsprocessen, både för företagen och kandidaterna, så vill Demando att det ska föras en helt öppen dialog om anställningsvillkoren redan innan man träffas för intervju. På så sätt lockas personer som normalt är överösta med erbjudanden ut på marknaden. Samtidigt som de som behöver rekrytera snabbt får tillgång till rätt kompetens. Vi anser att detta kommer effektivisera rekryteringsprocessen.

- Vi tror att det tidigt krävs en öppenhet kring anställningsvillkoren för att locka ut bristkompetens på marknaden. Förutom att erbjuda överenskomna anställningsvillkor ger också Demando 10 000 kr till den som får en anställning genom tjänsten. Istället för att föda headhuntingbranschen tycker vi att de som förtjänar pengarna ska få dem istället, det vill säga de med den kompetens som behövs på marknaden, säger Samuel Deljerud grundare av Demando.

Vi kan idag se att IT-sektorn lider av att de inte hittar rätt kompetens. Vi anser inte att det uteslutande beror på brist på personer med rätt kompetens, vi tror också att det är fråga om inlåsningar och ett misslyckande från den traditionella headhuntingen att locka personer till att byta jobb. Vi vill inte låsa fast oss vid tanken att problemet är bristen i sig utan att marknaden inte fungerar optimalt beroende av att man tillämpar gamla rekryteringsmetoder på en ny företeelse i en ny tid.

- Vi vill medverka till att göra rekryteringsprocessen mer öppen och rättvis eftersom vi är övertygade om att det blir mer effektivt så, avslutar Samuel.

Vår tanke med Demando är att samla Nordens talanger som besitter efterfrågad kompetens såsom UX-Designers, IT-Tekniker, Ingenjörer, IT-Arkitekter etc. Sådana talanger blir ofta överrösta med olika erbjudanden och förtjänar därför att ha kontroll över rekryteringsprocessen. Vi på Demando vill därför göra rekrytering mer transparent så att både arbetssökande och arbetsgivare kan ta ställning till vad den andra har att erbjuda i ett tidigt skede, vilket gör processen enklare och mindre tidskrävande.