Vänsterpartiet

Demensläkemedlen borde redan setts över

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 10:15 CEST

Elina Linna:

- Vi skulle ha genomfört genomgångar av läkemedel för dementa i landstingen för länge sedan.

- Det kom inte som någon överraskning när frågan om läkemedel inom demensvården började diskuteras i dagarna. Det här är ett problem som funnits länge, och som borde kunnat åtgärdas tidigare, säger Elina Linna.

I den utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre som vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet tog fram och som riksdagen beslutade om under riksdagsåret 2005/06 togs frågan upp. Redan då rapporterade läkemedelsverket att 40 procent av de definierade dyngsdosera gavs till patienter över 70 år och att läkemedelsanvändningen ökat de senaste åren.

- Vi avsatte också pengar för att landstingen skulle genomföra läkemedelsgenomgångar. Men nu har det arbetet avstannat, på grund av personalbristen i äldromsorgen och bristen på kontinuitet, särskilt när det gäller behandlande läkare.

Även när det gäller såväl grundutbildning som vidareutbildning finns det brister i många personalkategorier. När det gäller läkare och sjuksköterskor saknas ofta specialistkompetens inom relevanta områden så som demensvård eller geriatrik vilket kan leda till feldiagnostiseringar och felbehandlingar.

- Det är verkligen hög tid att det här arbetet kommer igång igen, säger Elina Linna, vänsterpartiet, och hon kommer nu att lyfta dessa frågor till folkhälsominister Maria Larsson för att få svar om vad som kommer att göras från regeringens sida.

 

Kontakt:

Elina Linna, riksdagsledamot vänsterpartiet, 070-229 36 70

Marielle Andréasson Nakunzi, politisk sekreterare (SoU-frågor)
telefon 08-786 64 05
mobil 0768-32 50 47

Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64