RISE Research Institutes of Sweden AB

Demo av forskningsresultat: Vård i hemmet med IT-stöd

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 16:41 CEST

Kol-projektet har som mål att åstadkomma en effektiv lösning för vård av kroniskt sjuka i hemmet med hjälp av IT. En mängd utmaningar måste då hanteras. Projektet har nu skapat en integrerad lösning för en patient i hemmet som kan läsa sina egna medicinska värden, en vårdoperatör som står för det dagliga stödet online och kliniken som har det medicinska ansvaret.

Vi bjuder in alla aktörer inom området, såsom politiker, organisationer, företag, journalister och akademi till denna demo. Vi behöver samla alla berörda för att skapa en diskussion om vad som pågår inom området.

Demon avslutas med mingel och tillfälle till diskussioner. Se detaljer på https://www.sics.se/media/news/demo-vard-i-hemmet-for-kol-patienter

Vad?

Visningen fokuserar på den integrerade lösningen mellan patient och vårdoperatör. Vi kommer att visa rollspel med presentationer. Vi kommer att visa avläsning av medicinska värden via pekplatta och det kommer att finnas möjligheter att testa och prova på utrustningen!

Vem?

Arrangörer är SICS Swedish ICT och Acreo Swedish ICT tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset.

Var och när?

Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm
Ons 11 juni, kl 13-15, följt av mingel

Välkommen!

Per-Olof Sjöberg, Projektledare i KOL-projektet

pos@sics.se