Statistiska centralbyrån, SCB

Demografisk analys: Tredje barnet – en ny trend?

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2011 09:40 CEST

Sedan slutet av 90-talet har det blivit vanligare att skaffa ett tredje barn. Ökningen är störst i storstadsområdena och nu är det där som man är allra mest benägen att skaffa ”trean”. Tidigare var benägenheten minst i storstäderna.


I början på 90-talet var det många som skaffade ett tredje barn men i och med nittiotalskrisen minskade den tendensen. På 00-talet har trenden på nytt vänt. Att få ett tredje barn är vanligare bland högutbildade och bland dem med hög inkomst. Även utrikes födda har generellt en högre benägenhet att få ett tredje barn.

På 00-talet har utvecklingen gått mot fler med högre utbildning samtidigt som inkomsterna har ökat. Även den utrikes födda befolkningen har ökat. Men det visar sig att 00-talets uppgång endast delvis beror på socioekonomiska och demografiska förändringar. Sannolikt finns kompletterande förklaringar. En sådan förklaring kan vara att man påverkas av andra i beslutet att skaffa en ”trea”.

Antal barn i närområdet kan ha betydelse
I denna studie analyseras om det är vanligare att skaffa ett tredje barn i områden där flera andra har många barn. Att ha många barn är nämligen vanligare i vissa områden. År 2008 varierade barntätheten i Sveriges områden från drygt 1 barn per barnfamilj i genomsnitt till över 4 barn per barnfamilj. Det visar sig att tvåbarnsmammor oftare beslutar sig för att skaffa ett tredje barn om de bor i områden med hög barntäthet. I analysen har hänsyn tagits till skillnader när det gäller tvåbarnsmammornas ålder, ursprung, utbildningsnivå, arbetsmarknadsstatus, familjetyp, disponibel inkomstnivå, bostadstyp, boarea (gäller enbart villor) och selektiva flyttningar. Det är alltså inte skillnader i dessa faktorer som döljer sig bakom den förhöjda benägenheten.

I vissa fall har dock även de som bor i områden med låg barntäthet en förhöjd benägenhet att skaffa ett tredje barn. Det gäller framförallt tvåbarnsmammor boende i bostadsrätt i storstäderna.

Definitioner och förklaringar
I denna registerbaserade studie har vi information om barntätheten bland barnfamiljer i 7 200 områden 1997-2008. Med område menas SAMS-område. Det är en rikstäckande indelning och i genomsnitt bor det omkring 150 barnfamiljer i ett SAMS-område. Benägenheten att skaffa ett tredje barn jämförs för tvåbarnsmammor som bodde i områden med olika barntäthet. Det är föregående års boendesituation som antas påverka benägenheten att få ett tredje barn (när beslutet att skaffa ett tredje barn tas).

Publikation
Tredje barnet - en ny trend?Statistikansvarig myndighet och producent
Statistiska centralbyrån, Prognosinstitutet
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Lotta Persson
Tfn 08-506 942 11
E-post lotta.persson@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.