Järfälla kommun

Demokrati på schemat i Järfälla kommun

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 16:31 CET

Måndagen den 7 februari inleds årets demokrativeckor i Järfällas skolor. Under två veckor träffar elever i grundskolans årskurser 6-9, gymnasieskolor och vuxenutbildning kommunens politiker för samtal om medinflytande, delaktighet och demokrati.

Demokrativeckor i skolan har anordnats varje år sedan 2003, som ett led i Järfälla kommuns demokratiarbete. Tyngdpunkten ligger på möten mellan lokala politiker och elever i mindre grupper och på frågor på kommunal nivå. Partipolitik ska inte stå i centrum.

Både de förtroendevalda och eleverna förbereder sig inför träffarna. Politikerna berättar om sina politiska uppdrag och vilka frågor de är insatta i. Eleverna i sin tur läser på om dessa områden och förbereder frågor. Besöken blir ett viktigt inslag i elevernas undervisning.

Karin Rehman är projektledare för Demokrativeckorna för andra året i rad. Hon tror att Demokrativeckorna kan hjälpa eleverna att få en mer rättvisande bild av vad politik är och hur det politiska systemet i Sverige fungerar. Istället för att bara se partiledare uttala sig i media får eleverna möta förtroendevalda som är aktiva i sina hem­kommuner, med frågor som direkt påverkar eleverna och deras familjer.

– Under Demokrativeckorna strävar vi efter en tydlig koppling till konkreta frågor, till exempel genom att anknyta till ärenden som pågår i kommunens nämnder och styrelser. Den utvärdering som gjordes efter förra årets Demokrativeckor visar att det är uppskattat.

Demokrativeckor i skolan genomförs gemensamt av Barn- och ungdomsnämnden respektive Utbildningsnämnden i Järfälla kommun.

För mer information:
Karin Rehman, projektledare för Demokrativeckor i skolan
Telefon: 070- 864 91 99
E-post: karin.rehman@jarfalla.se

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 66 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i.

www.jarfalla.se