Sundsvalls kommun

Demokratidagen 25 februari på Kulturmagsinet

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 08:30 CET

- En dialogdag för unga, politiker och tjänstemän i Sundsvalls kommun
Dagen syftar till att skapa ett forum för samtal om hur unga upplever sin situation i Sundsvall idag och om framtiden.


Ungdomar från elevråd på högstadiet, från våra fritidsgårdar och klasser på gymnasiet kommer och deltar tillsammans med våra kommunpolitiker, ungdomsförbund och tjänstemän från kommunen och andra verksamheter.

Det blir en dag där det ges tillfälle till att i en öppen dialog mötas och samtala.


Demokratidagen är uppdelad i två halvdagar, med samma program under för- och eftermiddag, men med olika ungdomar som besökare.

Dialogmötena mellan ungdomar, politiker, ungdomsförbund och tjänstemän formas som workshops där 5 st av LUPP:s * rubrikområden är temat för de olika workshoparna.

*LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) ger svar på hur unga i Sundsvalls Kommun uppfattar inflytande/demokrati, arbete, hälsa, fritid, skola, trygghet och framtid.


De 5 workshoparnas är:

  • Arbete med tema: Arbetsmarkanaden för unga. Anställningsformer. Framtidens jobb. Sommarjobb
  • Trygghet med tema: Normer i samhället (HBTQ, Integration, Jämställdhet), Droger, alkohol och missbruk
  • Fritid med fritt tema
  • Skola med tema: Resurser. Elevhälsa. Elevinflytande
  • Framtid med tema: Bostäder. Framtida utbildning. Kommun- och Regionsutveckling


Demokratidagens inspirationsföreläsare är Ida Östensson från Make Equal.

Ida Östensson, började sitt engagemang i elevrådsvärlden, gick vidare och blev Umeå kommuns första ungdomsombud som den yngsta tjänstemannan på kommunen. Sedan lämnade hon kommunpolitiken och klev in i skateboardkulturen för att skapa en mer jämställd skateboardkultur. Ida har grundat stiftelsen Make Equal som idag nått ut till över 100 miljoner personer världen över. Ida har startat FATTA-rörelsen som samlar 60 000 personer som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke. Ida blev 2015 framröstad som årets folkbildare. http://makeequal.se/ (fd. Crossing Boarders)


Dagens program

Grupp 1 = 100 ungdomar

08.30-09.00 Incheckning för ungdomar + val av workshops
09.00-09.10 Välkomna
09.10-10.00 Inspirationsföreläsning av Ida Östensson – Make Equal
10.05–11.00 Workshop runda nr 1 + Fika
11.05–11.45 Workshop runda nr 2
11.50–12.00 Avrundning och summering av Ida Östensson


Grupp 2 = 100 nya ungdomar

12.30–13.00 Incheckning för ungdomar + val av workshops
13.00–13.10 Välkomna
13.10–14.00 Inspirationsföreläsning av Ida Östensson – Make Equal
14.05–15.00 Workshop runda nr 1 + Fika
15.05–15.45 Workshop runda nr 2
15.50–16.00 Avrundning och summering av Ida Östensson


Vid frågor kontakta:

Demokratisamordnaren Pia Fjällmo, 070-190 78 81 eller pia.fjallmo@sundsvall.se