Feministiskt Perspektiv

Demokratin utreds på nytt – intervju med Olle Wästberg

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 13:05 CEST

Alliansregeringen tillsatte i juli en ny demokratiutredning som ska sträcka sig över nästan två år. Olle Wästberg – tidigare folkpartipolitiker, generalkonsul och samordnare för Raoul Wallenberg Academy – fick utredningsuppdraget. Den har utlovats bli den största demokratiutredningen på över tio år och har ett högt uppsatt mål – jämlikt politiskt deltagande.

Bara en femtedel av svenskarna känner att de har möjlighet att påverka politiska beslut. Wästberg ska tillsammans med en parlamentarisk expertgrupp, Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt några forskare, utarbeta förslag för att öka och bredda det politiska engagemanget, samt stärka möjligheter till inflytande mellan valen. Den stora demokratiutredningen som kom 2001 lyfte fram frågor om demokratiskt deltagande, inflytande och delaktighet. Fem år senare – år 2006 lanserades en liknande utredning: SOU 2006:53 Exkluderingens mekanismer – etnicitet och representation.

Utredningens uppdrag är den här gången ”att utarbeta förslag för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan valen.”

En första relevant fråga till utredaren Olle Wästberg är om det verkligen behövs nya statliga utredningar?

– Exkluderingens mekanismer 2006 var ambitiös men rann lite ut i sanden. Också den stora demokratiutredningen som kom 2001 blev det ganska lite av. Problemet är inte löst utan kvarstår om än mer i dag. Vi har stark segregation och på vissa håll extremt lågt valdeltagande vilket är en integrations- eller klassfråga, man kan kalla det vad man vill, men vissa grupper i samhället är gravt underrepresenterade i politiken och framförallt handlar det om utrikesfödda, kvinnor och unga. Utredningen tillsattes för att inkludera och fånga upp dessa grupper och det finns därför goda skäl att göra en till utredning, säger han.

Läs hela intervjun här.

För pressinloggning kontakta red.

Feministiskt Perspektiv 
Tegelviksgatan 40 
116 41 Stockholm  

070-772 17 52

feministisktperspektiv.se  
red@feministisktperspektiv.se