Landstinget Sörmland

Demokratinätverk bildat mellan 12 landsting

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 11:09 CET

Landstinget Sörmlands demokrati-, jämställdhets- och integrationsutskotts sammanträde i december 2003.

Landstingets demokratiutskott arrangerade under sitt decembermöte 2003 det första mötet med demokratinätverket, summerade upp intrycken från nätverksträffen, stämde av budgeten för 2004, diskuterade att avsätta särskilda medel för integrationsprojekt samt diskuterade lottningen av sommarjobben.
Intresset var stort för demokratinätverkets första träff
Landstinget Sörmlands utskott för demokrati, jämställdhet och integrationsfrågor har tagit initiativ till att bilda ett nätverk för demokratifrågor med de landsting som har motsvarande utskott och beredningar för demokratifrågor.

Nätverket hade sitt första möte den 2-3 december. Tolv landsting var där tillsammans med kommun- och landstingsförbunden. Totalt deltog drygt 80 personer.

Syftet är att skapa en mötesplats för att utbyta erfarenheter och att inspirera varandra att utveckla dialog och samtal med medborgarna. Vid första träffen medverkade bl.a. professor Mikael Gilljam från Göteborgs Universitet. Intresset är stort för att fortsätta att utveckla nätverket. Nästa nätverksträff förläggs till Värmland.

Avsätta medel för att stödja projekt som arbetar med integrationsfrågor
Utskottet beslutade att avsätta 100.000 kronor ur 2004 års demokratibudget för att stödja projekt som arbetar med integration.

För ytterligare information
Ordförande: Inger Jonasson Sjödin
Landstingsråd
Landstinget Sörmland
tel 0155 - 24 57 46, mobil 070 - 644 12 01
e-post inger.jonasson-sjodin@dll.se

Sekreterare: Göran Gustavsson
Landstingskansliet
Landstinget Sörmland
tel 0155 - 24 58 66, mobil 070 - 310 7547
e-post goran.gustavsson@lk.dll.se