Demokraticentrum/Föreningen för Direktdemokrati

Demokratisera demokratin

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 10:02 CEST

Öppet samlingsmöte för dig som är intresserad av att vara med och arbeta för att fördjupa och utveckla den deltagande demokratin.

Vårt folkstyre har blivit otidsenligt. Vi lever i ett informationssamhälle, men de politiska formerna är kvar på tidig 1900-talet. Det är dags att ta nästa steg och låta medborgarna vara med och påverka politiken även mellan valen.

Föreningen för Direktdemokrati är en nystartad ideell förening som verkar för att fördjupa den lokala demokratin. Det finns idag rättigheter och möjligheter för vanligt folk att påverka politiken, men ganska få känner till detta. Än färre vet hur man går till väga i praktiken

Därför arrangerar vi detta seminarium. Det blir inspel och öppen diskussion om hur man kan utveckla demokratin. Ni är varmt välkomna :-)

Bruno Kaufmann
Har varit med under många år i det stora arbetet att göra våra demokratier mera demokratiska och har bla bidragit till att vi har fått nya möjligheter till folkinitiativ både i Sverige och Europa. Är aktiv som demokratiutvecklare i Falun, Sverige, Europa och världen. 

Per Norbeck 
Ordförande i Demoex, som är Sveriges enda direktdemokratiska parti som sitter i fullmäktige.
Per berättar historien om det lyckade demokrati-experimentet i Vallentuna kommun
http://demoex.net/

Hans Jangeby
Styrelseledamot och en av initiativtagarna till Föreningen för direktdemokrati. Att kunna idéhistoria och demokratins historia är en av nyckelfaktorerna för att förstå vårt samhälle idag. Och det ger också insikt vilka möjligheter som finns att utveckla demokratin med olika verktyg. Historiekunskaper ger perspektiv på vår nutid är nyckeln för att utveckla demokratin.
Hans är IT entreprenör och insåg på tidigt åtttiotal att data och telekommunikation (IT) skulle starkt påverka vårt samhälle, företag och individer.

Lena Holst
Kommunalpolitiker på Ekerö som var initiativtagare och projektledare för folkinitiativet i Ekerö kommun våren 2012, då man folkromröstade om utförsäljningen av allmännyttan. 

Kaffe och tilltugg kommer finnas på plats.

Plats: Brygghuset, (Studiefrämjandet), Norrtullsgatan 12N,

T-Odenplan

Tid: Lördagen 20 Oktober kl.13.30-17.00

Föreningen för Direktdemokrati och Demokraticentrum  oranisationer som arbetar för att fördjupa och utveckla demokratin i Sverige. Vi vill verka för att öka medborgarnas inflytande över den lokala politiken, och minska glappet mellan den politiska processen och vanliga människor.. Vi koncentrerar oss på den lokala politiken i Kommuner och Landsting.

Föreningen för Direktdemokrati jobbar med att informera och utbilda om de demokratiska verktyg som finns tillgängliga för folk idag. Många känner inte till detta. Tex så är rättigheten att starta folkomröstningar på kommunal nivå, en föga använd rättighet, som det behövs mycket information, utbilbning och stöd.

Demokraticentrum är ett samarbete med Stockholms Bibliotek. Det är ett försöksprojekt med visionen om att kunna använda biblioteken som samlingspunkt för en levande lokal demokrati. 

Det behövs buggas en infrastruktur för lokal demokrati. Demokratihandledare, kurser, hjälp med medborgarförslag, EU information, möten med politiker och mycket annat.

Följ utvecklingen på www.demokraticentrum.se
och www.ffdd.se 

info@ffdd.se
info@demokraticentrum.se