Den okända hästen

Demokratisk tillväxt

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2010 07:00 CET

Demokratiexperimentets hypotes är att demokratisk tillväxt har positiva effekter även i ett välmående samhälle.

Ekonomisk tillväxt är väldefinierat, men vad innebär demokratisk tillväxt? När ett samhälle har alla förutsättningar som yttrandefrihet, oberoende medier, fungerande rättsväsende etc - vad innebär det att demokratin ökar? Ungdomarna enades om ett grovt mått på graden av demokrati:

Antalet demokratiska beslut per år multiplicerat med antalet beslutsfattare

I Vallentuna röstar 20.000 personer i lokalvalet vart fjärde år, vilket ger 5000 röster per år. Dessutom röstar fullmäktige och kommunstyrelsen i knappt 100 sakfrågor per år vardera, vilket ger ytterligare 5000 röster. Totalt är det ungefär 10.000 röster per år, eller 0.33 röster per capita.

Demokratisk tillväxt innebär att graden av demokrati successivt ökar. Om 20 direktdemokrater röstar i 50 frågor var via Internet, så ökar demokratin med 1000 röster. Det krävs alltså inte så många nya deltagare för att den demokratiska tillväxten ska bli 10 procent årligen.

Robert Putnam menar att ekonomisk tillväxt leder till demokratisk tillväxt. Kan det omvända också stämma? Amartya Sen har visat att demokrati i regel medför fred och ökat välstånd, men vilken vinst har demokratisk tillväxt i vårt land? Våra unga vänner ville undersöka saken, men ville Vallentuna välja vetenskap vid valurnan?

PS.
Detta är en (förlängd) adventskalender. Vi har mycket att berätta - 37 inslag - ett varje dag fram till jul. Målgruppen är främst statsvetare och filosofer. Om du inte tycker det är intressant, så går det bra att avregistrera sig nedan. DS.