Demokratiskolan

Demokratiskolan startar i Sverige

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2014 08:45 CET

Pressmeddelande 20 januari 2014

I mars 2014 startar projektet Demokratiskolan. Det ett helt nystartat projekt med målet att försöka ta till vara samhällsengagemanget och få folk att göra något konkret av sitt engagemang. Demokratiskolan skall lära ut hur man gör rent praktiskt för att kunna påverka. Bakom projektet står initiativtagaren Thomas Larsson i samarbete med Studiefrämjandet. Den första kursen startar den 6/3 2014.

Syftet är att skapa en kanal för folkbildning inom demokratifrågor
- Vi kommer att fokusera på att lära ut hur vanliga medborgare kan skapa demokrati och påverka samhället, säger Thomas Larsson. Det finns en ”demokratisk verktygslåda” som består av olika rättigheter och möjligheter att driva politiska frågor och få gehör för sina åsikter. Men det stora problemet är att folk inte vet om att det finns, och än mindre hur de används. Det vill vi ändra på.

Det första steget blir en introduktionskurs i aktivt medborgarskap som kommer att gå i Studiefrämjandets regi i Brygghuset i Stockholm med start den 6 mars.

– Vi vill ta tillvara på de praktiska erfarenheter som finns. Det är slöseri med resurser att folk ska behöva uppfinna hjulet varje gång de vill engagera sig. Vårt mål är att skapa en manual för hur medborgare kan driva folkomröstningar, medborgarförslag, med mera, säger Thomas Larsson som kommer att vara lärare tillsammans med ett flertal föreläsare.

Lobbyister får inte ta över
Demokratiskolan vänder sig till alla som vill lära sig att påverka; privatpersoner, föreningar, intresseorganisationer med flera.

– Idag blir det allt vanligare att starka intressen håller sig med mediestrateger och anlitar professionella lobbyister och PR-byråer för att få sina åsikter hörda i debatten.
Vi tycker det är ojämna odds. Alla mindre intresseorganisationer och medborgare som brinner för en specifik fråga, kommer i skymundan. Vi vill hjälpa dem att konkurrera i debatten på mer lika villkor, tillägger Thomas Larsson.

Det finns ett stort samhällsengagemang ute i hela landet. Både positiv och negativ. Senast har vi sett en skrämmande utveckling i Akalla i somras. Massor av frustrerade ungdomar som ingen lyssnat på tidigare. Med mer inflytande hoppas Demokratiskolan ändra inställningen hos unga idag. 

En motvikt till högerextremismen som ökar i hela Europa

- Ett annat stort problem är det ökade tilltron till direkt icke-demokratiska organisationer som många unga söker sig till. Vi tror att det i botten är fråga om demokratiunderskott. Unga känner inte att de har någon möjlighet att komma till tals. Det minsta vi kan göra är att lära ut om de demokratiska verktyg som de facto finns tillgängliga för alla, avslutar Thomas Larsson som hoppas att många skall gå in och anmäla sig till Demokratiskolan.

Anmälan kan göras på denna länk

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Larsson – kommunikatör +46 76 848 73 38

thomas.larsson@demokratiskolan.org
www.demokratiskolan.org 
E-post: info@demokratiskolan.org
Studiefrämjandet, Brygghuset, Norrtullsgatan 12, T-Odenplan

Bilden visar Bruno Kaufmann som är en flitigt anlitad föreläsare om demokratifrågor

Demokratiskolans syfte är att öka folkbildning inom modern deltagande demokrati genom att lära medborgare hur de kan vara med och påverka politiken.