Statistiska centralbyrån, SCB

Demokratistatistik 2008: Ny statistik om svensk demokrati

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 09:44 CEST

Andelen som är medlem i ett politiskt parti har i Sverige mer än halverats sedan början av 1980-talet. Det är en av många uppgifter om den svenska demokratin som publiceras i rapporten Demokratistatistik 2008 idag.

I rapporten Demokratistatistik 2008 redovisas ett urval av den senast tillgängliga statistiken på demokratiområdet, kompletterat med nya infallsvinklar och tidsserier. Det finns uppgifter om valresultat och valdeltagande på lokal/regional-, nationell- och internationell nivå. Dessutom ingår uppgifter om valda representanter på samtliga politiska nivåer samt om de förtroendevalda i kommuner och landsting.

Rapporten innehåller också uppgifter om medlemskap och aktivitet i politiska partier. Från medborgarperspektivet redovisas därtill uppgifter om förtroende (förtroende för politiker och partier), resurser och möjligheter (t.ex. förmåga att överklaga myndighetsbeslut samt möjlighet att lämna medborgarförslag), engagemang och aktivitet (t.ex. intresse för politik samt olika typer av medborgerliga aktiviteter) samt opinion (t.ex. partiidentifikation, partisympatier och partival).

Några exempel på resultat som redovisas i rapporten:


  • Andelen som är medlem i ett politiskt parti har mer än halverats sedan början av 1980-talet. Åren 1980 och 1981 var i genomsnitt 17 procent av männen och 11 procent av kvinnorna medlemmar i något politiskt parti. Därefter har andelen successivt minskat och uppgår år 2006 till 6 procent bland män och 4 procent bland kvinnor.

  • I totalt 188 kommuner och 8 landsting har medborgarna möjlighet att lämna medborgarförslag år 2008.

  • Folkpartiet tappade mandat i flest kommuner vid kommunfullmäktigvalen 2006 i förhållande till 2002. Partiet tappade mandat i totalt 209 kommuner. Valets vinnare var moderaterna som ökade antalet mandat i 240 kommuner (se diagram).

Diagram
Antal kommuner där antalet mandat till kommunfullmäktige ökat, minskat respektive varit oförändrat vid kommunfullmäktigvalen 2006 i förhållande till 2002, efter parti

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____247773.asp

I samband med publiceringen av rapporten Demokratistatistik 2008 tillgängliggör SCB en utökad historisk redovisning av statistik gällande Nominerade och valda kandidater, se Statistikdatabasen.

Statistikdatabasen

Publikation

Länk till rapporten Demokratistatistik 2008

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.


Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för demokratistatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72
Förfrågningar
Jessica Persson
Tfn 08-506 944 27
E-post jessica.persson@scb.se
Richard Öhrvall
Tfn 08-506 941 58
E-post richard.ohrvall@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.