Uppsala kommun

Demokrativeckan i Uppsala invigs av kulturministern

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2018 10:10 CET

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke inviger Demokrativeckan i Uppsala måndag 19 mars, 17.30 på Stadsbiblioteket. Veckan anordnas av kommunen tillsammans med föreningar, studieförbund och andra organisationer. Det blir sju välfyllda dagar om demokrati, mänskliga rättigheter, civilkurage och allas lika värde.

Talare vid invigningen är Rickard Malmström (MP), kommunalråd, Ingegerd Palmér Uppsala rödakorskrets och Fredrik Sjöberg Studieförbundet Vuxenskolan. Presentatör är Sten Bernhardsson, kulturdirektör.

– Demokratin är grunden för hela vårt samhälle och vi kan inte ta den för given. Jag vill se att vi får igång samtal i samhället som motverkar polarisering, främjar yttrandefriheten och värnar om mänskliga rättigheter och där spelar demokrativeckan en viktig roll, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd med ansvar för demokrati.

Demokrativeckan arrangeras för att lyfta frågor som berör oss alla. Frågorna är ett fundament i ett demokratiskt samhälle och handlar om mänskliga rättigheter, civilkurage, allas lika värde och om att göra sin röst hörd. Programmet innehåller även aktiviteter för att öka valdeltagandet i Uppsala.

Veckan har temat "Skillnaden kan vara du" och innehåller 78 programpunkter av 37 arrangörer.

Program i urval: Mattias Gardell professor om forskningsprojektet Arga vita män, Svenska kyrkan om flyktingsituationen och mänskliga rättigheter, utställningen Ett sista spår i Sverige, Livia Fränkel – Vittnesmål från förintelsen, konstvandring med tema demokrati, fristadsförfattaren Nasrin Madani, final i Poesi utan gränser och Mod som förändrar världen om civilkurage och demokrati.

Se hela programmet på uppsala.se/demokrativeckan.

– Det är hundra år sedan det demokratiska genombrottet i Sverige och Uppsala firar det som sig bör – genom att hålla den dialog vid liv som förstärker och fördjupar folkstyret. Jag hoppas att programpunkterna, som till stor del skapas av föreningar och studieförbund, ska bidra till ett levande samtal om frågor kring demokrati och mänskliga rättigheter. Alla som bor i eller besöker Uppsala kan se fram mot en vecka fylld av aktiviteter i demokratins tecken, säger Peter Gustavsson (S), kulturnämndens ordförande.

Under demokrativeckan kommer Uppsala kommun även att rekrytera demokratiambassadörer. Deras uppdrag är att informera Uppsalaborna om valet och allas rätt att rösta för att på så sätt öka valdeltagandet.

För mer information

Rickard Malmström (MP), kommunalråd
Telefon:
018-727 13 15
E-post:
rickard.malmstrom@uppsala.se

Peter Gustavsson (S), ordförande kulturnämnden
Telefon:
070-638 10 75
E-post:
peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Runa Krehla, strateg barns och ungas fria tid, projektledare
Telefon: 018-727 17 59
E-post: runa.krehla@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon:
070-821 68 50