Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter

Demonstration för mänskliga rättigheter utanför Rysslands ambassad

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 12:31 CEST

Söndagen den 31 oktober genomför Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter och Amnesty International Sverige en gemensam stödmanifestation för rysk mötesfrihet utanför Rysslands ambassad i Stockholm. Samtidigt arrangeras liknande manifestationer i många ryska städer samt i flera andra länder.

- Vi vill visa vårt stöd för de många ryssar som samlas runt om i Ryssland och demonstrerar för rätten till mötesfrihet, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

Regimkritiker i Ryssland nekas regelbundet tillstånd att demonstrera. Detta trots att Ryssland har ratificerat Europakonventionen, som garanterar rätten till mötesfrihet. Samma rättighet finns också formulerad i Rysslands egen grundlag, paragraf 31:

Ryska Federationens medborgare har rätt att samlas fredligt och utan vapen, genomföra sammankomster, manifestationer, demonstrationer, processioner och protestaktioner.”

Den 31:a i varje månad med så många dagar samlas därför demonstranter i Ryssland och påminner om paragraf 31 i den ryska grundlagen. Ironiskt nog brukar också dessa manifestationer hindras av rysk polis, emellanåt med inslag av grovt våld.

- Mötesfriheten innebär en rättighet för  människor att gå samman och uttrycka sina åsikter offentligt, och är ett centralt inslag i en fungerande demokrati. Det är därför mycket beklagligt att den inte respekteras i Ryssland idag, säger Martin Uggla.

Den svenska stödmanifestationen äger rum utanför Rysslands ambassad i Stockholm, Gjörwellsgatan 31, söndagen den 31 oktober kl. 13.00

För mer information, kontakta:
Martin Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
uggla@ostgruppen.se
www.ostgruppen.se

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa och Centralasien. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.