Fältbiologerna

Demonstration för Råstasjön utanför Solna stadshus

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 08:35 CET

Nätverket Rädda Råstasjön bjuder in till demonstration 28 februari mot Solna kommuns exploateringsplaner, som allvarligt hotar Råstasjöns höga natur- och rekreationsvärden. Nätverket överlämnar då sin namnlista till Anders Ekegren (FP).

Bilder fria att använda finns på http://faltbiologerna.se/pressmeddelanden/demonstration-for-rastasjon-utanfor-solna-stadshus.

Torsdagen den 28 februari 18:00 arrangerar Nätverket Rädda Råstasjön en demonstration utanför Solna stadshus. Nätverket, som bestårav ett par hundra boende både i och utanför Solna samt miljöorganisationer som Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg och Stockholms Ornitologiska Förening, tror på god uppslutning. 

- Det är uppenbart av reaktionerna att denna naturskyddsfråga ligger många Solnabor och andra stockholmare varmt om hjärtat. Råstasjön är ju faktiskt Solnas enda sjö och den främsta fågelsjön i Stockholms närhet, säger Leo Rudberg, en av arrangörerna av Nätverket Rädda Råstasjöns demonstration. Folkets röst är tydlig: Råstasjön ska räddas. Detta måste politikerna respektera i en demokrati. 

"Strandskydd räcker inte"Nätverket kommer under kvällen även överlämna sin skrivelse och sin namninsamling - som hittills samlat nästan 5000 underskrifter - till ansvariga politiker som Anders Ekegren (FP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden som la fram förslaget. Ekegren har nu backat från sin egen nämnds förslag, och föreslår strandskydd och naturreservat men ändå en hel del bebyggelse. Nätverket Rädda Råstasjön kritiserar även detta nya förslag skarpt. 

- Att respektera strandskyddet räcker inte alls om man på allvar värnar om natur- och rekreationsvärden, säger Leo Rudberg. Det fantastiska djur- och växtlivet vid Råstasjön är helt beroende av att hela naturområdet bevaras intakt för att överleva. Att inrätta ett naturreservat med ena handen och totalförstöra resten av naturen med den andra vore fullständigt ologiskt. 

Viktig spridningskorridor
Råstasjön och skogen norr om sjön utgör tillsammans ett komplext ekosystem, med kopplingar bortåt Lötsjön och Järvafältet. Många djur och växter kan idag (relativt obehindrat) sprida sig däremellan. Av denna anledning skulle också en begränsad bebyggelse vara katastrofal, även om endast exploaterad mark bebyggs. 

- Om redan exploaterade ytor bebyggs försvinner en mycket värdefull spridningskorridor för Råstasjöns djur- och växtliv. Naturvärdena skulle minska markant, både vid Råstasjön och de andra naturområden i den gröna kilen. Därför demonstrerar vi, avslutar Leo Rudberg. Mer information

Kontakt:

Leo Rudberg (076-250 82 30, leo.rudberg@gmail.com), demonstrationsarrangör för Nätverket Rädda Råstasjön, Fältbiologerna samt Stockholms Ornitologiska Förening

Linn Andersson (070-147 20 66, linn.andersson@faltbiologerna.se), initiativtagare till Nätverket Rädda Råstasjön


Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.