Attac Sverige

Demonstration i Malmö för global rättvisa - mot nyliberalism

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2008 06:15 CEST

Idag samlas tusentals människor för att visa på den mångfald av organisationer och nätverk som deltar på ESF i Malmö, men också för att demonstrera att vi är många som motsätter oss den nuvarande nyliberala globaliseringen där företagens och kapitalets vinster och intressen går före människors behov och vilja.

Attac kommer att gå i ett eget block under parollen "Another Europe for another world". En bred paroll som i sig rymmer en mängd konkreta krav och åtgärder från den samlade europeiska Attacrörelsen gentemot makthavare på Europeisk nivå.

"Under flera år har Attac-rörelsen i Europa samtalat och mejslat fram alternativ till den ensidiga nyliberala utveckling vi ser inom EU och Europa idag." Säger Niklas Olin från Attac Sverige.

"Det handlar exempelvis om ett demokratiskt Lissabonfördrag, om slopandet av koloniala handelsavtal med Afrika (såsom EPA-avtalet), om en demokratisk kontroll av ekonomin och om slopandet av skatteparadis, harmoniserade skatter inom EU eller privatiseringar av allmänna nyttigheter såsom vatten eller bostäder." Fortsätter Niklas.

"Genom att ha en stor demonstration tillsammans under ESF kan vi visa på att vi både är många som är mot den destruktiva nyliberalismen, samtidigt som varje block har sina förslag på lösningar till dagens negativa utveckling." Avslutar Niklas från Attac.

Konta$kt: Niklas Olin, 0706-41 40 88, niklas@attac.se