Attention Stockholms län

Demonstration mot oväntade nedskärningar för barn med särskilda behov i Stockholm

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 10:31 CEST

Oväntade nedskärningar för barn med särskilda behov

Alla barn går i skolan utom John och Tyra, för de är för dyra

Idag torsdag den 22/8 klockan 15:30 demonstrerar vi, föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionshinder som autism och adhd, mot de katastrofala nedskärningar som drabbat barn med särskilda behov i grundskolan.

Vi kommer att demonstrera utanför Utbildningsnämndens möte vid Stadshuset och överlämna ett brev till nämnden och dess ordförande Lotta Edholm (fp).

Bakgrunden till demonstrationen är beskedet som många av oss fick av rektorerna för våra barns skolor i samband med skolstart: Våra barn kommer att förlora hela eller en stor del av det ekonomiska stöd som är förutsättningen för att upprätthålla en skolgång för dem som fungerar.

Den 18/4 antog Utbildningsnämnden ett förslag att minska på det behovsprövade stödet till barn med särskilda behov i grundskolan. Nya kriterier skapades. Formuleringar som ”Extraordinära behov”, ”mycket stora svårigheter” skapade oro och frågor hos skolledarna för skolor med specialpedagogisk inriktning, så kallade resursskolor. Skulle man inte kunna fortsätta verksamheten som planerat? Antagning av nya elever stoppades. Men vid kontakter med nämnden gavs lugnande besked till skolornas rektorer att de kunde fortsätta antagning av elever och planera verksamheten som vanligt. När ersättningsbesluten för de redan antagna eleverna kom tre dagar innan skolstart stod det, tvärtemot vad nämnden utlovat, klart att besparingarna slog mycket hårdare än vad resursskolorna hade kunnat ana. De hade helt tagits bort eller halverats. Skolorna kallade oss föräldrar till krismöte. Konsekvenserna är än så länge oöverskådliga i ett längre perspektiv, för en del elever är de påtagliga och omedelbara: skolplatsen de hoppats på försvann samma dag de skulle börjat. Om politikerna inte backar kommer många av resursskolorna att få stänga eller kraftigt decimera sin verksamhet. De kommunala skolorna får då tillbaka de elever som de förut misslyckats med att ge en godtagbar skolgång.

Reaktionerna bland oss föräldrar har varit alltifrån rädsla, panik, vrede och frustration. Rädsla för hur det ska gå för våra barn om de förlorar de förutsättningar de behöver för att klara av skolan. Vreden vi känner inför ett betalsystem som har mycket lite att göra med de människor som befinner sig inom dess gränser. Förtvivlan inför ett samhälle där de styrande vill spara på de svagaste för att kunna utjämna i en budget trots att det finns resurser att hämta i kassan.

I tjänsteutlåtandet som ligger till grund för beslutet menar man att Stockholms stad har varit onödigt generös mot barn med särskilda behov och att man nu vill flytta över det belopp man sparar (beräknat: 100 miljoner) till den generella skolverksamheten och särskilt till barn med ”socioekonomiska svårigheter”. Vi i föräldragruppen tycker att det är cyniskt att ställa svaga grupper mot varandra. Värt att notera är att ingen i oppositionen har reserverat sig mot beslutet och vi förstår att nämnden helt enkelt brister i insikt om konsekvenserna av sitt beslut. 

Vi vill att nämnden backar och ger skolorna andrum att fortsätta sitt arbete genom att skjuta till de pengar som behövs just nu. Tid för ett mer genomarbetat och insiktsfullt beslut behövs!

Demonstrationen initierades av Bente Danielsson m.fl och föräldragruppen ”Barn med behov av särskilt stöd”

/Jenny Ström
Intressepolitisk talesman för Attention Stockholms län
Ordförande i Attention Haninge
Mamma till 3 barn mellan 10-23 år med AD/HD och Asperger syndrom som alla har behövt extra resurser i grundskolan


Attention Stockholms län

Stockholms länsförening har som ändamål:

  • att arbeta efter riksförbundet Attentions intressepolitiska program och etiska riktlinjer
  • att vara ett samverkansorgan för Attentions lokala föreningar inom Stockholms län
  • att stödja bildandet av nya lokala föreningar i länet
  • att skapa ett länsövergripande samarbete mellan de lokala föreningarna i utbildnings- och informationsfrågor samt för verksamheter för medlemmarna
  • att sprida kunskap och förståelse om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bland yrkes­verksamma och andra som kommer i kontakt med personer med dessa funktions­nedsättningar
  • att arbeta intressepolitiskt med landstinget och kommunförbundet i länet och verka för ett större inflytande i frågor som rör vård och stöd för personer med neuropsykiatriska funktions­nedsättningar och deras närstående
  • att samarbeta med andra föreningar i liknande frågor
  • att samverka med vårdgivare, skolor och andra verksamheter med syfte är att förbättra villkoren och öka livskvalitén för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar