FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI)

Demonstration till stöd för en demokratisk förändring i Iran på 34:e årsdagen av iranska revolutionen

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 23:35 CET

Prästerskapet usurperade 1979 års folkliga revolution mot Shahens regim för ökat folkstyre och etablerade istället ett religiöst envälde i Iran. Under 34 år vid makten har prästerskapet fört ett konstant krig mot iranska folket i avsikt att beröva dem rätten till att välja sin egen regering i fria och rättvisa val.

Prästerskapet har i sina år vid makten avrättat över 100 000 politiska fångar och oppositionella, slagit till skoningslöst mot varje form av kritik riktad mot hela systemet samt inrättat ett könsapartheid där by CouponDropDown">kvinnor tvingas till att leva som andra klassens medborgare. Detta har sått misär och orsakat fattigdom genom att ruinera Irans by CouponDropDown">ekonomi. Under tiden har religiösa makthavare berikat sig själva och sina närstående genom att plundra iranska folkets välstånd och rikedomar.

När förtyck utgör en av grunderna i prästerskapets religiösa diktatur tvingas iranska folket by CouponDropDown">betala ett högt pris för att uttrycka sitt legitima missnöje och utmana ayatollornas orättfärdiga maktställning. Men trots hårda repressalier, hot om långa fängelsestraff och avrättning lever iranska folkets motstånd och kampen för ett fritt och demokratiskt Iran.
 
Det gör att Iran idag står inför avgörande tider där prästerskapet har kört fast i flera akuta kriser som, löst eller olöst, direkt hotar dess existens.

De livshotande utmaningarna för högsta andlige ledaren Ali Khameini är många. Dessa omfattar bl.a. en alltmer isolerad ställning på den internationella arenan till följd av oförmågan att tillfredsställa omvärldens farhågor beträffande landets kärnteknikprogram samt vacklande bundsförvanter i Syrien och i Irak. Situationen förvärras av de pågående interna maktkamperna mellan olika fraktioner som idag utspelar sig öppet och blir alltmer infekterad. Dessa blottar de stora splittringarna som finns inom prästerskapets högsta ledning och visar att högsta andlige ledaren har förlorat sin tidigare starka position.

Med en ekonomi i fritt fall försöker iranska regimen avleda uppmärksamheten från sitt eget ansvar och beskylla den ekonomiska misären på internationella sanktioner. Istället för att utnyttja sanktionernas undantag för att köpa in mat, medicin och andra basvaror till folket fortsätter regimen bedriva ett kostsamt och suspekt kärnteknikprogram, spendera miljarder belopp på att rusta sitt missilprogram, upprätthålla Revolutionsgradet och bekosta dess terroraktiviteter utomlands samt by CouponDropDown">finansiera dussintals andra repressiva inhemska säkerhetsorgan.

Med ytterligare ett iscensatt presidentval inför dörren har prästerskapet inget annat alternativ än att fortsätta sin kompromisslösa och antagonistiska linje mot omvärlden, öka sitt stöd för internationell terrorism och fundamentalism parallellt med än mer restriktiva åtgärder och flera avrättningar i landet. Detta i syfte att hålla den högsta andlige ledaren Ali Khameini kvar vid makten och rädda hans religiösa envälde.

Samtidigt by CouponDropDown">vinner iranska motståndsrörelsen terräng på den internationella arenan medan det intensivare inhemska förtrycket inte förmår skrämma folket till tystnad. Allt fler iranier uttrycker sitt missnöje offentligt och på sociala medier. Utvecklingen tyder på att landsomfattande protester mot regimen, likt dem omvärlden kunde bevittna i 2009, är att vänta under den närmaste tiden, särskilt när landets ekonomiska by CouponDropDown">kris blir allt djupare.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) kommer tillsammans med andra exiliranier och sympatisörer till Iranska nationella motsåndsrådet (NCRI) att delta i en demonstration utanför iranska regimens ambassad i Stockholm lördagen den nionde februari.

Medlemmar från Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) kommer även att medverka i liknande demonstration i Göteborg under samma helg.

Detta för att på den 34:e årsdagen av iranska revolutionen uppmärksamma och protestera mot prästerskapets allt brutalare förtryck i landet samt visa stöd för iranska folkets fortsatta kamp för ett fritt och demokratiskt Iran.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) uppmanar samtidigt regeringen och utrikesdepartement att;

  • villkora Sveriges fortsatta diplomatiska relationer med Iran med ett omedelbart stopp för avrättningar, tortyr och frigivning av alla politiska fångar i landet,
  • under tiden stänga Irans ambassad i Stockholm, minimera relationerna till det absolut nödvändiga samt utvisa regimens diplomatterrorister för deras roll i förföljelse av regimkritiker och iranska asylsökande i Sverige,
  • att utnyttja Sveriges starka röst för demokrati i FN:s generalförsamling och i EU för att kräva att prästerskapets brott mot mänskliga rättigheter tas upp i FN:s säkerhetsråd för åtal i internationell domstol i avsaknad av ett oberoende och lämpligt rättsväsende i Iran,
  • stå resolut med den iranska befolkningen i deras strävan för frihet och ökat folkstyre i Iran genom att stödja en demokratisk förändring i landet genom folket samt,
  • erkänna Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) som ett legitimt alternativ till prästerskapets styre och och inleda dialog med denna oppositionskoalition för att säkra fria och rättvisa val i Iran.

Plats: Iranska regimens ambassad, Elfviksvägen 78, Lidingö, Stockholm

Tid: Lördagen, den nionde februari, kl. 11:00-13:00

Kontakt: Akbar Parizani: 070 745 56 60

FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI) är ett nätverk av iranska föreningar i Sverige samlade kring frågan om prästerskapets flagranta kränkningar av mänskliga rättigheter och drömmen om en demokratisk förändring i Iran, www.fffi.se och @FrittIran