FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI)

Demonstration till stöd för Liberty-invånarnas krav på ökad säkerhet

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2013 10:30 CET

Lördagen den nionde februari besköts Camp Liberty i Irak med över 30 raketer. Sju lägerinvånare dödades och över 50 skadades till följd av attacken som fördömdes i starka ordalag av FN:s generalsekreterare, Ban Ki-moon, chefen för FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), Antonio Guterres, Amnesty International (AI), samt flera utrikesdepartement däribland Italien, Australien, Norge, Frankrike och chefen för EU:s utrikespolitik och säkerhetsfrågor Catherine Ashton.

Amerikanska utrikesdepartementet fördömde attacken som ett skoningslöst och meningslöst terroristdåd och uppmanade irakiska regeringen att genomföra en omedelbar utredning och lagföra de ansvariga.

Men raketattacken mot Camp Liberty bevisade på ett tragiskt sätt lägerinvånarnas farhågor om bristande säkerhet och deras sårbarhet gentemot iranska regimens ständiga komplotter som underlättas av den nuvarande irakiska regeringen när den blir alltmer beroende av prästerskapets politiska stöd.   

Under veckan har invånarna i Camp Liberty skrivit ett gemensamt brev till FN:s flyktingkommissariat där de påpekade att de lever under hot om massmord och att det finns en överhängande risk för att lördagens raketattack mot deras läger kan komma att upprepas.

Brevet, undertecknat av över 3000 Liberty-invånare, betonar att 2800 personer har hittills registrerats och 2000 har intervjuats av UNHCR. Amerikanska, tyska, franska och italienska myndigheter har intervjuat sammanlagt 274 lägerinvånare. Men trots detta har endast sju lägerinvånare fått flytta till tredje länder under det senaste året.

Hoppet är litet och det finns ingen bestämd tidsram för när de invånare som redan har gått genom UNHCR:s intervjuprocess ska få bosätta sig vidare i tredje länder, skriver Liberty-invånarna i sitt brev och tillägger ”den långsamma processen för en vidarebosättning av Liberty-invånarna i tredje länder och de fortsatta intervjuerna ger den felaktiga bilden av att frågor besvaras på ett rätt sätt och att alla lägerinvånare kommer inom en snar framtid att få flytta till tredje länder.”

”Denna uppfattning utsätter dock den breda majoriteten av lägerinvånarna som ska vara kvar under en längre tid i Camp Liberty för ytterligare faror. Vi tvingades till att lämna Camp Ashraf efter tre bedrägliga löften från Martin Kobler, chef för FN:s Irakmission och FN:s generalsekreterares särskilde representant för Irak, vilka visade sig vara ingenting annat än lögner. Dessa löften var att Camp Liberty uppfyller humanitära standarder, en snabb omplaceringsprocess samt garantier om säkerhet och trygghet”, skrev Liberty-invånarna i sitt brev.

Liberty-invånarna pekade på bristen på säkerhet och skrev ”medan 3100 personer har trängts ihop i dödsfältet Camp Liberty har vi dessutom berövats våra hjälmar och civila skyddsvästar som vi hade i Ashraf. Trots hans resurser och beväpnade livvakter som följer med honom, gick Kobler inte med på att besöka [Liberty-]lägret efter missilattacken, inte ens för en snabb 30-minuters inspektion, på grund av ”säkerhetsskäl och odetonerade raketer”.”

Liberty-invånarna krävde i sitt brev att UNHCR:s insatser ska fokusera på deras behov av brådskande kollektiv säkerhet. De tillade att ”som en snabb lösning kan amerikanska regeringen, som undertecknat ett säkerhetsavtal med varenda invånare om att ge dem skydd fram till deras slutliga vidarebosättning, flytta alla Liberty-invånare snabbt till USA som en mellanetapp, om än tillfälligt, på vår egen bekostnad.”

Lägerinvånarna framhöll att ”denna omedelbara och kollektiva flyttning kan också ske till andra länder under UNHCR:s övervakning.”

”Om en sådan brådskande flyttning inte är möjligt, är vårt omedelbara återvändande till Ashraf den enda praktiska lösningen. Åtminstone de 2000 lägerinvånare som redan har slutfört UNHCR:s intervjuprocess bör tillåtas flytta tillbaka till Ashraf och därifrån bosätta sig vidare i tredje länder", krävde Liberty-invånarna i sitt brev med stark oro för sin framtida säkerhet.  

Lägerinvånarna påpekade att ”ett erkännande av alla lägerinvånare som flyktingar 18 månader efter att UNHCR inledde sin process med att bedöma invånarnas flyktingstatus är enda seriösa förebyggande åtgärden i förhållande till deras säkerhet.”

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) stöder Liberty-invånarnas krav och deltar i en demonstration utanför den amerikanska ambassaden i Stockholm på lördagen den 16 februari 2013, kl: 15:00, för att uppmana USA att ta sitt ansvar och skydda invånarna i Camp Liberty mot ytterligare attacker.   

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) kräver att regeringen och utrikesdepartementet fördömer terroristattacken mot Camp Liberty och framför Sveriges krav på att de ansvariga ska lagföras efter en fullständig, öppen och oberoende utredning av attacken.

Förenade Föreningar för ett fritt Iran (FFFI) kräver att regeringen och utrikesdepartementet vidtar skyndsamma och aktiva åtgärder för att FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) tillmötesgår Liberty-invånarnas krav.

Detta mot bakgrund av deras utsatta och sårbara läge samt irakiska regeringens bevisade oförmåga och ovilja att säkra invånarnas trygghet och säkerhet i enlighet med sina internationella skyldigheter och internationella lagar och FN:s konventioner som säkerställer asylsökandes rättigheter.  

Plats:  USA:s Ambassad i Stockholm,
           Dag Hammarskjölds väg 31

Tid:     Lördagen, den 16 februari 2013, kl: 15:00

Kontakt: Akbar Parizani, 070 745 56 60
Kontakt för journalister: Mojtaba Ghotbi, 070 519 28 68

FÖRENADE FÖRENINGAR FÖR ETT FRITT IRAN (FFFI) är ett nätverk av iranska föreningar i Sverige samlade kring frågan om prästerskapets flagranta kränkningar av mänskliga rättigheter och drömmen om en demokratisk förändring i Iran. www.fffi.se och @FrittIran