Rikspolisstyrelsen

Demonstrationen i Örgryte genomfördes utan störningar

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2003 17:01 CEST

Det har under lördagen 30 augusti genomförts en allmän sammankomst/demonstration i Örgryte. Eftersom inget tillstånd har sökts utsattes Polismyndigheten för en svår situation vid genomförandet. En stor polisresurs har använts och svåra operativa överväganden fick göras.

Trots detta har demonstrationen kunnat genomföras med upprätthållande av den allmänna ordningen och säkerheten samtidigt som den grundlagsskyddade yttrandefriheten har garanterats.
- Genomförandet har klarats tack vare den stora kommenderingen och det faktum att vi kunnat upprätthålla en kontakt med deltagarna, säger polismästare Klas Friberg som varit kommenderingschef. I samband med demonstrationen har tre personer omhändertagits med stöd av polislagens 13 §. Polisen kommer under resten av kvällen och natten att ha en förstärkt övervakning av det aktuella området
- Detta sätt att utan tillstånd genomföra en demonstration är inte acceptabelt, fortsätter Klas Friberg. Många boende i Örgryte har känt otrygghet genom den ovisshet som det skapat. Dessutom har det inneburit stora påfrestningar resursmässigt för Polismyndigheten. De personer som är anordnare av demonstrationen kommer att lagföras för brott mot ordningslagen.

Sänt av Mats Glansberg