Demoskop AB

Demoskops boprisindikator för december: Boprisindikatorn faller till årslägsta

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 08:34 CET

Trenden mot lägre boprisförväntningar blir allt tydligare. För tredje månaden i rad faller Boprisindikatorn rejält, den här gången med 6 enheter från förra månaden och ligger nu på 54. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,18 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor ökar med 2 procentenheter från förra månaden, till 6 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för december 2015.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 54 vilket är 6 enheter lägre än förra månaden.

Av de tillfrågade hushållen svarar 67 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en nedgång med 5 enheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ökar med en enhet, till 13 procent från förra månadens 12. Andelen som tror på stillastående priser stiger till 12 procent, 2 enheter högre än förra månaden. Den sammantagna effekten blir därför en fortsatt fallande Boprisindikator för december månad.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,18 procent, vilket är lite högre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,16 procent.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar sex procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 2 enheter från förra månaden.

SEB:s privatekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Trenden mot lägre boprisförväntningar blir allt tydligare. På tre månader har Boprisindikatorn sjunkit med 18 enheter och rört sig från rekordnivån 72 i september till årslägsta 54 i december. Den lägre förväntansbilden kommer antagligen att påverka den faktiska prisutvecklingen i en lugnare riktning.”

Det är en ökning för andra månaden i rad och hushållen delar uppenbarligen inte Riksbankens syn på utvecklingen. Riksbanken signalerade nyligen att ingen räntehöjning kommer att ske förrän 2017 men hushållen räknar med tidigare höjningar än så.”

Synen på bostadspriserna kan skilja sig mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn faller den här månaden i samtliga regioner. Mest faller den i Stockholm, från 69 till 62, och i Östra Götaland från förra månadens 56 till 49. Boprisindikatorn faller även i Skåne, från 56 till 51, i Västra Götaland, från 66 till 61, och i Norrland från 55 till 49. Boprisindikatorn faller minst i Svealand utom Stockholm, från förra månadens 65 till 63 (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).


Om undersökningen: 

Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 24 november till 2 december.


www.demoskop.se

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: info@demoskop.se