Demoskop AB

Demoskops boprisindikator för februari: Boprisförväntningarna upp igen efter 4 månaders nedgång

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 09:30 CET

SEB:s Boprisindikator vänder uppåt efter att ha fallit fyra månader i rad. Boprisindikatorn stiger med 7 enheter från förra månaden och ligger nu på 50. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,15 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor ligger kvar på samma nivå som förra månaden 5 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för februari 2016.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEB:s Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 50 vilket är sju enheter högre än förra månaden.

Av de tillfrågade hushållen svarar 65 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en uppgång med fyra enheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser minskar med tre enheter, till 15 procent från förra månadens 18. Andelen som tror på stillastående priser stiger till 15 procent, 1 enhet högre än förra månaden. Den sammantagna effekten blir därför en stigande Boprisindikator för februari månad.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,15 procent, vilket är högre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,11 procent.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden.

SEB:s privatekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

”Osäkerheten på bostadsmarknaden är stor vilket återspeglas i boprisindikatorn. Det är för tidigt att säga om trenden mot lägre förväntningar nu är bruten eller om det är en tillfällig rekyl.”

”Hushållen fortsätter att ligga högre än Riksbankens prognoser för reporäntan. Förväntningarna stiger trots att Riksbanken håller dörren öppen för ytterligare sänkningar.”

Synen på utvecklingen av de genomsnittliga bostadspriserna för de två senaste månaderna skiljer sig nu inte så mycket mellan de olika delarna av landet. Det är endast Norrland som avviker. I Norrland ligger Boprisindikatorn på 36 medan de övriga regionerna ligger mellan 45 och 50. Mest faller den i Stockholm och Svealand utom Stockholm från 55 till 50, och i Västra Götaland från förra månadens 54 till 50. Boprisindikatorn stiger i Östra Götaland, från 44 till 48, i Skåne, från 44 till 45 och i Norrland från 35 till 36 (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).


Om undersökningen:

Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 26 januari till 2 februari.

www.demoskop.se

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: info@demoskop.se