Demoskop AB

Demoskops boprisindikator för juni 2013

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 09:32 CEST

Hushållen något mer avvaktande till bostadsmarknaden

Färre hushåll än tidigare spår stigande bostadspriser och fler tror på fallande priser. Fortfarande är det dock en majoritet av hushållen som förväntar sig stigande bostadspriser.Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för juni 2013. Hushållen tror att reporäntan ligger på  1,19 procent om ett år och endast tre procent planerar att binda räntan.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

Indikatorn ligger i junimätningen på 38, sju enheter lägre än förra månaden.

Av de tillfrågade hushållen svarar 55 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 58 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 17 procent, att jämföra med 13 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 21 procent, att jämföra med 24 procent förra månaden.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,19 procent, att jämföra med 1,21 procent i majmätningen.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar tre procent, samma andel som förra månaden, att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.

SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Hushållen räknar fortsatt med stigande bostadspriser. Men svag konjunktur och svagare börsutveckling den senaste tiden ligger sannolikt bakom den mer dämpade synen på prisutvecklingen.”

Hushållen förväntar sig fortsatt låga och stabila räntor.”

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på plus 33 i Skåne, att jämföra med 27 förra månaden. För Stockholmsområdet ligger indikatorn på plus 57, att jämföra med plus 63 förra månaden, I Västra Götaland är indikatorn 43 jämfört med 47 i majmätningen. (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).

Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 28 maj till 5 juni 2013.

Ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsanalys

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: info@demoskop.se

Se gärna ett kort filmklipp om Demoskop