Demoskop AB

Demoskops boprisindikator för oktober

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2015 08:42 CEST

I Demoskops och SEB:s Boprisindikator för oktober 2015 faller hushållens förväntningar på bostadspriserna kraftigt. Boprisindikatorn har inte sjunkit så mycket en enskild månad sedan december 2012. Boprisindikatorn ligger nu på 64, vilket är en nedgång med 8 enheter från föregående månad. Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 0,11 procent om ett år och andelen som planerar att binda sina räntor minskar med 2 enheter från förra månaden, till 4 procent.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEB:s Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 64 vilket är åtta enheter lägre än förra månaden.

Av de tillfrågade hushållen svarar 74 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en nedgång med 6 enheter från förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ökar med två enheter, till 10 procent från förra månadens 8. Andelen som tror på stillastående priser stiger med tre enheter och ligger nu på 10 procent. Den sammantagna effekten blir därför en fallande Boprisindikator för oktober månad.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,11 procent, vilket är lägre än förra månaden då förväntningarna låg på 0,19 procent.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är nedgång med två enheter från förra månaden.

SEB:s privat- välfärdsekonom Jens Magnusson säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Inte sedan december 2012 har boprisindikatorn sjunkit så mycket en enskild månad. Lägre förväntningar är goda nyheter för alla som oroar sig för en överhettad bostadsmarknad. I ett längre perspektiv är nivån dock fortfarande hög och det återstår att se om detta är en tillfällig sättning eller början på en ny trend.”

Hushållen fortsätter att anpassa sina ränteförväntningar nedåt och hamnar allt närmare Riksbankens egen prognos. Det är alltså inte rädsla för högre reporänta som gör att hushållens boprisförväntningar nu backar rejält.”

Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn ökar mest i Svealand utom Stockholm från förra månadens 72 till 74 och i Östra Götaland förblir den oförändrad på 62. Stockholm minskade från 76 till 75, i Norrland från 71 till 64 och i Skåne från 61 till 59. I Västra Götaland minskar den från 71 till 70 (genomsnittliga värden av de två senaste månaderna).

Om undersökningen

Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden perioden 29 september till 6 oktober.

www.demoskop.se

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: info@demoskop.se