Demoskop AB

Demoskops boprisindikator för oktober 2012

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 09:41 CEST

Hushållen marginellt mer negativa till bostadsmarknaden

Synen på bostadsmarknaden har blivit marginellt svalare. Något färre tror på stigande priser och en oförändrad andel tror på fallande respektive oförändrade priser. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för oktober 2012. Hushållen tror att reporäntan ligger på drygt 1,3 procent om ett år och sex procent planerar att binda räntan.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

Indikatorn ligger i oktobermätningen på plus 10, en nedgång med 1 enhet sedan förra månaden.

Av tillfrågade hushåll svarar 38 procent att de tror på stigande priser under det kommande året, att jämföra med 39 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 28 procent, samma som förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser ligger på 24 procent även det samma som förra månaden.

Synen på bostadspriserna skiljer sig dock väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger exempelvis på minus 8 i Skåne och plus 28 i Stockholmsområdet

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,30 procent, att jämföra med 1,53 procent i septembermätningen.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sex procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, att jämföra med fyra procent förra månaden.

SEB:s privatekonom Gunilla Nyström säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Boprisindikatorn ligger i princip stilla på en svagt positiv nivå. Det talar för att bostadspriserna på nationell nivå kommer att vara rätt stabila den närmaste tiden.”

Efter Riksbankens räntesänkning räknar hushållen med att reporäntan ligger kvar på dagens nivå ett år till. Hushållen tror alltså inte på Riksbankens prognos att räntan börjar höjas från mitten av 2013.”

Demoskops och SEBs undersökning genomförs månatligen inom ramen för Demoskops telefonomnibus och baserar sig 1.000 intervjuer med ett slumpmässigt urval av den svenska allmänheten. Denna senaste undersökning genomfördes under perioden 25 september till 3 oktober 2012.

Demoskop AB

Floragatan 13

114 75 Stockholm

Telefon: 08-506 455 00 

E-post: info@demoskop.se

 

Se gärna ett kort filmklipp om Demoskop:

www.youtube.com/watch?v=Lvkb9zoI-0M&hd=1

Ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsanalys